ANUNȚURI

PROGRAM DE LUCRU CU PUBLICUL-SECRETARIAT

GRAFIC EXAMENE ÎNCHEIERE SITUAȚIE ȘCOLARĂ PENTRU ELEVII AMÂNAȚI

Susțineți ASOCIAȚIA PĂRINȚI PROFESORI ȘCOALA 24 BUCUREȘTI prin redirecționarea a 3,5% din impozitul dvs. pe venit (salariu/pensie)! Completați DECLARATIA 230 (punctul I și semnătura) și trimiteți-o pe adresa de email: scoala24buc@yahoo.com. Școala se va ocupa de depunerea declarației la ANAF.  Vă mulțumim!   

REZULTATE SELECȚIE DOSARE CONCURS ADMINISTRATOR FINANCIAR

REZULTATE SELECȚIE DOSARE CONCURS INFORMATICIAN

INFORMAȚII GRAD DE VACCINARE PERSONAL ANGAJAT ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 24

 

INFORMAȚII BURSE ȘCOLARE- SEMESTRUL II, AN ȘCOLAR 2021-2022

Dosarele pentru burse se pot depune numai în perioada 17-28 ianuarie 2022, în baza următorului program: 10.00-14.00 (locația: intrarea principală a școlii).

 • Este OBLIGATORIU ca aceste dosare să conțină TOATE actele și adeverințele menționate mai jos. Dosarele incomplete vor fi declarate INVALIDE. Dosarul se depune o singură dată, complet, sub semnătură. Nu se acceptă reveniri pentru adăugare de documente la dosar.
 • NU SE VOR ACCEPTA DOSARE ÎN AFARA PROGRAMULUI AFIŞAT SAU ÎN AFARA PERIOADEI STABILITE CONFORM LEGII!
 • De acordarea burselor (cereri/depunere dosare) se ocupă numai COMISIA DE BURSE, nu secretariatul! Prin urmare, nu se vor depune acte sau dosare de bursă la secretariat. 

BURSE DE AJUTOR SOCIAL (VENITURI MICI)

Beneficiază de burse sociale doar elevii care au nota 10 sau “FB“  la purtare,  NU au rămas corigenți, NU au peste 10 absențe nemotivate în semestrul I, anul școlar 2021/2022. Cerere tip+ acte necesare le găsiți aici –descarcă

Beneficiază de burse de studiu doar elevii care au media semestrului I peste 7, nota 10 sau “FB“  la purtare,  NU au rămas corigenți, NU au peste 10 absențe nemotivate în semestrul I, anul școlar 2021/2022.descarcă

BURSE DE MERIT 

Beneficiază de burse de merit și elevii claselor a V-a, în baza mediei din semestrul I. Cerere tip- descarcă

BURSE SOCIALE (ELEVI ORFANI sau crescuți de un singur părinte sau elevi abandonați de părinți asupra cărora a fost instituită o măsură de protecție socială). Cerere tip + acte necesaredescarcă

ÎN SEMESTRUL AL II-LEA DOSARELE SE REACTUALIZEAZĂ.

EXCEPȚIE FAC ELEVII CLASELOR A V-A CARE POT DEPUNE DOSARE PENTRU BURSA DE STUDIU ȘI MERIT.

 

INFORMAȚII BURSE ȘCOLARE- SEMESTRUL I, AN ȘCOLAR 2021-2022

Dosarele pentru burse se pot depune numai în perioada 13-24 septembrie 2021, în baza următorului program: 10.00-14.00 (locația: intrarea principală a școlii).

 • Este OBLIGATORIU ca aceste dosare să conțină TOATE actele și adeverințele menționate mai jos. Dosarele incomplete vor fi declarate INVALIDE. Dosarul se depune o singură dată, complet, sub semnătură. Nu se acceptă reveniri pentru adăugare de documente la dosar.
 • NU SE VOR ACCEPTA DOSARE ÎN AFARA PROGRAMULUI AFIŞAT SAU ÎN AFARA PERIOADEI STABILITE CONFORM LEGII!
 • De acordarea burselor (cereri/depunere dosare) se ocupă numai COMISIA DE BURSE, nu secretariatul! Prin urmare, nu se vor depune acte sau dosare de bursă la secretariat. 

BURSE DE AJUTOR SOCIAL (VENITURI MICI)

Beneficiază de burse sociale doar elevii care au nota 10 sau “FB“  la purtare,  NU au rămas corigenți, NU au peste 10 absențe nemotivate în semestrul I, anul școlar 2020/2021. Cerere tip+ acte necesare le găsiți aici- descarcă

BURSE DE STUDIU

Beneficiază de burse de studiu doar elevii care au media generală peste 7, nota 10 sau “FB“  la purtare,  NU au rămas corigenți, NU au peste 10 absențe nemotivate în semestrul I, anul școlar 2020/2021.;  Cerere tip+ acte necesare le găsiți aici- descarcă

BURSE DE MERIT  Cerere tip- descarcă

BURSE ORFANI: Acte necesare:

 • Cerere tip- descarcă;

 • Certificat de deces părinte/parinți (copie);

 • Certificat de naştere elev (copie)

 • Carte identitate părinte/reprezentant legal (copie);

 • Extras cont. 

BURSE MEDICALE (bolnavi de TBC si care se afla in evidenta dispensarelor şcolare, cei care suferă de diabet, boli maligne, sindromuri de malabsorbtie grave, insuficiente renale cronice, astm bronşic, epilepsie, cardiopatii congenitale, hepatita cronica, glaucom, miopie grava, boli imunologice, cei infestati cu virusul HIV sau bolnavi de SIDA, cel care suferă de poliartrită juvenilă, spondilità anchilozantă sau reumatism articular, handicap locomotor).Acte necesare: 

 • Cerere tip- descarcă;

 • Certificat de naştere elev (copie);

 • Certificat medical (cu mențiunea pentru bursă școlară) diagnostic avizat de medicul de familie şi de medicul şcolii;

 • Carte identitate părinți (copie);

 • Certificat căsătorie părinți (copie);
 • Extras cont. 

Bursa pentru motive medicale se obtine cu avizul medicului abilitat sa avizeze acordarea burselor conform legii privind asigurarile sociale de sănătate nr. 145/1997, numai după efectuarea unei anchete sociale pentru a se analiza starea materială a familiei. Acordarea burselor medicale se face pe baza certificatului eliberat de medicul specialist si avizat de medicul de familie.
 
BURSE DE PERFORMANȚĂ – Nu se depun dosarele pentru bursele de performanță deoarece în anul școlar 2020-2021 au fost anulate toate concursurile, competițiile și olimpiadele școlare din cauza situației pandemice. Click pentru detalii
 
DETALII REFERITOARE LA ÎNSCRIEREA ÎN CLASA PREGĂTITOARECLICK PENTRU VIZUALIZARE

INFORMAȚII CONCURS 0,5 POST TEMPORAR VACANT ADMINISTRATOR PATRIMONIU
ANUNȚ REZULTATE - CLICK PENTRU VIZUALIZARE
ANUNȚ REZULTATE SELECȚIE DOSARE - CLICK PENTRU VIZUALIZARE
ANUNȚ CONCURS - CLICK PENTRU VIZUALIZARE

 

INFORMAȚII CONCURS 1 POST  VACANT INFORMATICIAN

ANUNȚ REZULTATE CONCURS - CLICK PENTRU VIZUALIZARE
ANUNT REZULTATE SELECTIE DOSARE-CLICK PENTRU VIZUALIZARE
ANUNȚ CONCURS 1 POST INFORMATICIAN-CLICK PENTRU VIZUALIZARE
ANUNȚ CONCURS 1 POST ÎNGRIJITOR, 1 POST MUNCITOR-CLICK PENTRU VIZUALIZARE
 

PROGRAM SĂPTĂMÂNAL ACTIVITĂȚI ONLINE ÎN PERIOADA SUSPENDĂRII CURSURILOR

SC24_ORAR_ACTIVITATI_ON-LINE (click aici)

 

INFO PROGRAM NAȚIONAL ”EURO 200”

CALENDAR EURO 200
CERERE
ACTE NECESARE DEPUNERE DOSAR

 

ÎNSCRIERI ”ACADEMIA COPIILOR” PENTRU CLASA PREGĂTITOARE

Odată cu înscrierile pentru clasa pregătitoare dăm startul și înscrierilor în programul educational ”ACADEMIA COPIILOR” 2020-2021 (opționale gratuite pentru elevi) initiat si sustinut financiar de PRIMĂRIA SECTORULUI 2.
Opționale oferite:
CATEGORIA A: limba română, matematică, limba engleză, limba franceză;
CATEGORIA B: dansuri, volei, atletism, handbal, baschet;
CATEGORIA C: arte vizuale și abilități practice, robotică, muzică, teatru.
Fiecare copil de la clasa pregătitoare va avea dreptul să participe la maximum 4 optionale gratuite. Cererea de înscriere, acordul părintilor le veti putea completa la secretariatul scolii.

În cazul în care, în urma centralizării fişelor de înscriere, se constată că nu se poate constitui grupa din cauza faptului că nu s-a întrunit numărul minim de elevi, părintele va avea posibilitatea de a reînscrie elevul la o altă grupă de acelaşi nivel care s-a format în cadrul școlii.

Vă așteptăm cu drag!

INFORMAȚII ÎNSCRIERE ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR

CLASA PREGĂTITOARE  AN ȘCOLAR 2020-2021

Click pentru Metodologia_ inscrierii_in_ invatamant primar_ 2020-2021

Număr clase pregătitoare: 2 (50 locuri)
Cadre didactice:

 • prof. înv. primar MANOLI ROXANA-LIVIA, titular;
 • prof. înv. primar FULGA DANA, titular;

”Ziua porților deschise” se va desfășura  marți, 3 martie 2020, între orele 12-18.  

Vă așteptăm cu drag pentru a vizita școala noastră și pentru a cunoaște cadrele didactice care vor prelua clasele pregătitoare!

 • I etapă înscriere: 4-23 martie 2020; 
 • Afișarea elevilor înmatriculați- 01 aprilie 2020
 • a II-a etapă înscriere:  23-30 aprilie 2020 (în cazul în care mai sunt locuri disponibile);
 • Afișarea elevilor înmatriculați- 07 mai 2020
 • Program înscriere: 08:00 -18:00 (luni-joi), 08.00-17.00 (vineri)
 • Limba străină studiată la clasa pregătitoare va fi limba engleză.
 • Școala dispune de un semiinternat care funcționează zilnic, în intervalul orar: 11:00-17:30
 • În funcție de opțiunile părinților se poate organiza programul ”Școala după școală” (efectuarea temelor, servirea mesei de prânz, activități sportive, recreative etc.)
 • În școală funcționează Proiectul educațional ”ACADEMIA COPIILOR SECTOR 2” finanțat și implementat de PRIMĂRIA SECTORULUI 2. (opționale gratuite)
 • Școala derulează în parteneriat cu CLUBUL COPIILOR SECTOR 2: club de jurnalism, club de informatică, club ecologie.

Documentele necesare  înscrierii:

 • cerere tip (se va elibera de la secretariatul școlii);
 • C.I. părinte/ părinţi (original+copie);
 • certificat naștere copil, (original + copie);
 • evaluarea psihosomatică de la CMBRAE (doar acolo unde este cazul);

Click pentru  PLANIFICARE_UNITATI_EVALUARE_PSIHOSOMATICA_2020 

Criterii specifice de departajare în vederea înscrierii în învăţământul primar, pentru anul şcolar 2020-2021, aprobate în Consiliul de Administraţie

Nr. Crt. Criteriul specific Documente justificative
1. Locul de muncă al părinților/ al unui părinte/ susținătorilor legali se află în circumscripția unității școlare sau în zona limitrofă. Adeverința de la locul de muncă.
2. Preșcolarul a frecventat cursurile unei grădinițe din circumscripția unității școlare sau din zona limitrofă. Adeverință de la grădiniță.
3. Copilul frecventează unul dintre cluburile/ una dintre instituțiile care desfășoară activități extrașcolare în circumscripția unității școlare sau în zona limitrofă. Adeverința de la club/ instituție.

EXTRAS METODOLOGIE ÎNSCRIERE ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR:

art. 13(8): Unitățile de învățământ vor informa părinții că ordinea în care se programează telefonic pentru completarea și/sau validarea cererilor-tip de înscriere sau în care se prezintă pentru completarea și/sau validarea cererilor-tip de înscriere nu presupune crearea unei liste de preînscriere și/sau acordarea unei priorități la înscriere.”  şi art. 15 (1),(2): (1)În momentul prezentării la unitatea de învățământ pentru completarea cererii-tip de înscriere, părinții vor fi informați că aplicația informatică nu permite înscrierea copilului la mai multe unități de învățământ. (2) În cazul în care aplicația informatică semnalează că pentru copilul respectiv a mai fost depusă o cerere de înscriere la altă unitate de învățământ, înscrisă în baza de date, întrucât a fost validată, dosarul de înscriere nu va mai fi acceptat și rămâne valabilă opțiunea deja asumată pentru altă unitate de învățământ.

Numarul de telefon TelVerde 0800816021 va fi disponibil incepând cu data de 24.02.2020, de luni pana joi in intervalul orar 8.0016.30 si vineri in intervalul orar 8.00  14.00 

 
 
START ÎNSCRIERI PROIECT EDUCAȚIONAL
”ACADEMIA COPIILOR SECTOR 2”
Stimați părinți,
Începând din anul școlar 2019-2020, școala noastră, cu sprijinul Primăriei Sectorului 2, vă oferă următoarele opționale gratuite, în cadrul proiectului educațional ”Academia Copiilor-Sector 2”.
ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR:
 1. LIMBA ENGLEZĂ– PROF GĂTEJ GEORGIANA,
 2. LIMBA FRANCEZĂ– PROF MOISE ROXANA
 3. BASCHET/HANDBAL– PROF. CRISTEA NICULAE 
 4. ARTE PLASTICE– PROF SPĂTARIU SABINA
ÎNVĂȚĂMÂNT GIMNAZIAL:
 1. LIMBA ENGLEZĂ- PROF AMARIEI RAMONA
 2. LIMBA FRANCEZĂ- PROF. AMARIEI RAMONA
 3. BASCHET– PROF. CRISTEA NICOLAE 
 4. HANDBAL– PROF MANGEAC DANA 
 5. TEATRU– ACTRIȚA OANA BĂNUȚĂ
Orice copil are dreptul să se înscrie la 2 opționale. Fiecare opțional se va desfășura o dată pe săptămână (în afara orelor de curs obligatorii, în funcție de sălile de clasă disponibile și de orarul profesorilor)
Orarul opționalelor se va stabili în septembrie.

Perioada de înscriere și depunere a fișelor de către părinți este 22.03.2019 – 12.04.2019. (download fișa de înscriere+acordul;

https://scoala24.eduteca.ro/wp-content/uploads/2019/03/FIŞĂ-DE-ÎNSCRIERE-ACADEMIA-COPIILOR-SECTOR-2-INVATAMANT-PRIMAR.docx

https://scoala24.eduteca.ro/wp-content/uploads/2019/03/FIŞĂ-DE-ÎNSCRIERE-ACADEMIA-COPIILOR-SECTOR-2-ÎNVĂȚĂMÂNT-GIMNAZIAL.docx

Cele 2 documente se printează și semnează de către dvs apoi se trimit la școală în intervalul dat.

Totodată, avem în plan să continuăm parteneriatul cu Clubul Copiilor Sector 2 pentru opționalele gratuite ”Clubul de  jurnalism”, ”Clubul de ecologie” (înscrierile se vor face în septembrie)
 
 

ANUNȚ PRIMĂRIA SECTORULUI 2

ANUNȚ SEMIINTERNAT

17.09.2018- Vă informăm că înscrierile la semiinternat s-au încheiat și nu mai sunt locuri disponibile. Consultați avizierul școlii.

01.09.2018- INFORMAȚII ÎNSCRIERE SEMIINTERNAT (sunt afișate și la avizierul școlii)
 • 01-14.09.2018- depunerea actelor necesare pentru înscriere;
 • 14-17.09.2018- analizarea solicitărilor depuse;
 • 18.2018– afișarea listei cu copiii admiși/neadmiși.
Acte necesare pentru înscrierea copiilor la semiinternat:
 • cerere de înscriere (se va ridica de la semiinternat/prof. înv primar).
 • certificat naștere copil + C.I. părinte/părinți)
 • adeverințe serviciu (ambii părinți);
 • în plus, pentru familiile monoparentale (copii acte doveditoare: hot. divorț/certificat deces)
 • Dosarul complet se va depune la semiinternat, în perioada precizată mai sus.
Nu se mai admit cereri de înscriere după data limită!
Cererile se vor aproba, în funcție de locurile disponibile, după următoarele criterii:
 • ambii părinți să fie angajați;
 • vârsta copilului (ordine crescătoare);
 • comportamentul adecvat al copilului (pentru cei care au frecventat semiinternatul în anii anteriori).
După admitere, părinții vor semna Regulamentul intern al Programului ”Școală după școală”.