”CARUSELUL MESERIILOR”

PROIECTUL EDUCAȚIONAL

”CARUSELUL MESERIILOR”-servicii de sprijin pentru orientarea în carieră a copiilor din învățământul gimnazial bucureștean”

 Proiectul cuprinde două componente:

 • Modul teoretic– 10 ore de formare în carieră, orientare școlară și profesională, a elevilor din grupul țintă de către profesorul formator.
 • Modul practic– 3 ore: Organizarea vizitelor la trei agenții economici și explorarea acestora.

Scop- Creșterea informării  de elevilor din grupul țintă din clasele a VII-a și a VIII-a, cu privire la opțiunile privind parcursul educațional și profesional, pentru a dezvolta capacitatea decizională a acestora cu privire la alegerea viitoarei profesii, orientarea în carieră și integrarea socio-profesională a lor

Obiective generale:

 • pregatirea elevului pentru alegerea studiilor si profesiei, pentru integrarea lui adecvata in viata sociala.
 • formarea unei atitudini pozitive fata de sine;
 • depistarea reperelor interne ale alegerii propriului drum si armonizarea optima a lor in vederea obtinerii succesului profesional dorit;
 • conturarea a ceea ce ne dorim dar nu constientizam;
 • oferirea de informatii corecte  si utile privind invatamântul preuniversitar si piata muncii;
 • prezentarea unor noi profesii aparute pe piata muncii, folosind informatii oferite de profilele ocupationale, si alte publicatii din domeniu
 • adecvarea aspiratiilor la nevoile sociale
 • sprijin pentru plasament pe piata muncii ;
 • crearea de abilitati de a lua decizii;
 • consolidarea deciziilor luate deja;
 • analiza alternativelor identificate;
 • implementarea deciziilor luate anterior, in orice moment al vietii;

 Obiective principale:

 • O1: Dezvoltare la elevii din grupul țintă a abilităţilor de comunicare verbală, paraverbală şi nonverbal în situaţii specific la agenți economici;
 • O2: Dezvoltarea parteneriatului școală-mediu de afaceri prin încheierea a cel puțin 3 acorduri de colaborare între Școala Gimanzială nr. 24 și agenți economici;
 • O3:Creșterea gradului de cunoaștere în rândul grupului țintă privind meseriile/calificările de pe piața forței de muncă bucureștene, prin realizarea revistei meseriilor de pe piața muncii bucureștene;
 • O4:Identificarea domeniilor de interes pentru viitoarea profesie, a meseriei adecvate în conformitate cu profilul psihic și intellectual al elevilor, al competențelor lor, precum și al rolurilor pe care aceștia și le pot asuma;
 • O5:Rezolvarea de probleme practice ridicate de meseriile/calificările prezentate în mediul de afaceri;
 • O6:Corelarea strategiei de intervenție în orientarea în carieră a elevilor din grupul țintă cu mediul de afaceri.

 Perioada de implementare a proiectului- 15.03.2016 –25.05.2016

Grupul ţintă – 30 de elevi din clasele a VII-a și a VIII-a, din Școala Gim. nr. 24

Impactul proiectului atât asupra beneficiarilor direcţi (30 elevi) cât şi a celor indirecţi (respectiv cadrele didactice din Școala Gimnazială nr. 24, membrii Consiliilor de Administrație, membrii comisiilor de specialitate, Comitetele Reprezentative ale Părinților) se referă la stimularea implicării reflexive în procesul de selecție a traseului educațional al elevilor, în cunoștință de cauză, în identificarea domeniilor de interes pentru viitoarea profesie, a meseriei adecvate în conformitate cu profilul psihologic și intelectual al elevilor, al competențelor lor, precum și al rolurilor pe care aceștia și le pot asuma

Elementul inovativ

 • integrarea cerințelor venite dinspre piața muncii, de la agenții economici care vor fi implicați în realizarea proiectului, în curriculum-ul la decizia școlii din învățământul obligatoriu, precum și îmbunătățirea consilierii și orientării profesionale a elevilor, pentru alegerea traseului de pregătire profesională și/sau academică.
 • contact personal, direct, al elevilor din grupul țintă cu piața reală a muncii și permite ca aceștia să fie informați, să poată învăța și dobândi abilitățile necesare pentru viață. .

Activitățile generale ale proiectului la nivelul școlii

 • A 1: Realizarea bazei de date a grupului țintă (30 elevi) 15 martie-25 martie 2016;
 • A 2: Elaborarea programului de formare în carieră, orientare școlară și profesională, a elevilor din grupul țintă (metodologie, curricula-suport de curs, proceduri de realizare-evaluare) 15-25 martie 2016;
 • A 3: Elaborarea chestionarelor pentru elevii din grupul țintă, aplicarea, prelucrarea și interpretarea rezultatelor; 15-25 martie 2016;
 • A 4: Realizarea programului de formare în carieră, orientare școlară și profesională, a elevilor din grupul țintăde către formator; 25 aprilie-12 mai 2016
 • A 5: Organizarea vizitelor la agenții economici și explorarea acestora; 25 aprilie-12 mai 2016
 • A 6: Crearea unui CD/stick cu toate materialele-dovezi realizate pe tot parcursul proiectului, care va fi pus la dispoziția școlilor pilot și a partenerilor;
 • A 7: Analiza impactului proiectului pe baza chestionarelor şi a interviurilor aplicate grupului ţintă de către echipa de implementare;
 • A 8: Diseminarea rezultatelor proiectului la nivelul unităţii școlare în cadrul Consiliilor de Administraţie, a Consiliilor Profesorale, a Consiliilor Reprezentanţilor Elevilor, în revistele şcolilor şi pe site-urile şcolilor, în presă şi la TV.
 •  CLICK ACTIVITATI PROIECT

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *