ANUNTURI

 

START ÎNSCRIERI PROIECT EDUCAȚIONAL
”ACADEMIA COPIILOR SECTOR 2”
Stimați părinți,
Începând din anul școlar 2019-2020, școala noastră, cu sprijinul Primăriei Sectorului 2, vă oferă următoarele opționale gratuite, în cadrul proiectului educațional ”Academia Copiilor-Sector 2”.
ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR:
 1. LIMBA ENGLEZĂ/ FRANCEZĂ/ PORTUGHEZĂ– PROF GĂTEJ GEORGIANA, PROF AMARIEI RAMONA
 2. ATLETISM– PROF. CRISTEA N, 
 3. VOLEI– PROF MANGEAC D 
 4. TEATRU– PROF FÂRTAT MARIETA
 5. ARTE PLASTICE– PROF SPĂTARIU SABINA
ÎNVĂȚĂMÂNT GIMNAZIAL:
 1. LIMBA ENGLEZĂ- PROF GĂTEJ GEORGIANA, PROF AMARIEI RAMONA
 2. LIMBA FRANCEZĂ- PROF. AMARIEI RAMONA
 3. LIMBA GERMANĂ- PROF FALUVEGI MARIA
 4. LIMBA PORTUGHEZĂ– PROF GĂTEJ GEORGIANA, 
 5. ATLETISM– PROF. CRISTEA NICOLAE 
 6. VOLEI– PROF MANGEAC DANA 
 7. TEATRU– CONSTANTIN CERASELA
 8. ARTE PLASTICE– PROF SPĂTARIU SABINA
 9. MUZICĂCOR-PROF. GĂINĂ ILEANA, INSTRUMENT MUZICAL (FLUIER)  – PROF. POPESCU PAVEL 
Orice copil are dreptul să se înscrie la 2 opționale. Fiecare opțional se va desfășura o dată pe săptămână (în afara orelor de curs obligatorii, în funcție de sălile de clasă disponibile și de orarul profesorilor)
Orarul opționalelor se va stabili în septembrie.
 

Perioada de înscriere și depunere a fișelor de către părinți este 22.03.2019 – 12.04.2019. (download fișa de înscriere+acordul;

http://scoala24.eduteca.ro/wp-content/uploads/2019/03/FIŞĂ-DE-ÎNSCRIERE-ACADEMIA-COPIILOR-SECTOR-2-INVATAMANT-PRIMAR.docx

http://scoala24.eduteca.ro/wp-content/uploads/2019/03/FIŞĂ-DE-ÎNSCRIERE-ACADEMIA-COPIILOR-SECTOR-2-ÎNVĂȚĂMÂNT-GIMNAZIAL.docx

Cele 2 documente se printează și semnează de către dvs apoi se trimit la școală în intervalul dat.

Totodată, avem în plan să continuăm parteneriatul cu Clubul Copiilor Sector 2 pentru opționalele gratuite ”Clubul de  jurnalism”, ”Clubul de ecologie” (înscrierile se vor face în septembrie)
 

 

INFORMAȚII ÎNSCRIERE ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR

CLASA PREGĂTITOARE  AN ȘCOLAR 2019-2020

Număr clase pregătitoare: 3 (75 locuri)
Cadre didactice:

 • prof. înv. primar Bobea Elena, titular, gradul I
 • prof. înv. primar Andrei Corina, titular, gradul I
 • învățător Tudor Anișoara, suplinitor, gradul I

”Ziua porților deschise” se va desfășura  marți, 5 martie 2019, între orele 13-18.  Vă așteptăm cu drag pentru a vizita școala noastră și pentru a cunoaște cadrele didactice care vor prelua clasele pregătitoare.

 • I etapă înscriere: 4-22 martie 2019; 
 • Afișarea elevilor înmatriculați- 29 martie 2019
 • a II-a etapă înscriere:  2-8 aprilie 2019 (în cazul în care mai sunt locuri disponibile);
 • Program înscriere: 8:00 -18:00 (luni-vineri).
 • Limba străină studiată la clasa pregătitoare va fi limba germană-1 clasă/ limba engleză-clase.
 • Școala dispune de un semiinternat care funcționează zilnic, în intervalul orar: 11:00-17:30
 • În funcție de opțiunile părinților se poate organiza programul ”Școala după școală” (efectuarea temelor, servirea mesei de prânz, activități sportive, recreative etc.)

Documentele necesare  înscrierii:

 • cerere tip (se va elibera de la secretariatul școlii);
 • C.I. părinte/ părinţi (original+copie);
 • certificat naștere copil, (original + copie);
 • evaluarea psihosomatică de la CMBRAE (doar acolo unde este cazul);
 • Activitățile privind evaluarea psihosomatică a copiilor în vederea înscrierii în învățământul primar, în anul școlar 2019-2020, 26.02.2019-20.03.2019.
 • (Doar pentru copiii care împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie-31 decembrie 2019) 

Click pentru  PLANIFICARE_UNITATI_EVALUARE_PSIHOSOMATICA_2019

Click pentru Precizari_eval_psihosomatica_2019

Click pentru Metodologia_ inscrierii_in_ invatamant primar_ 2019_Monitor

click pentru  PRECIZARI_PRIVIND_INSCRIEREA_IN_INVATAMANTUL_PRIMAR

art. 13(8): Unitățile de învățământ vor informa părinții că ordinea în care se programează telefonic pentru completarea și/sau validarea cererilor-tip de înscriere sau în care se prezintă pentru completarea și/sau validarea cererilor-tip de înscriere nu presupune crearea unei liste de preînscriere și/sau acordarea unei priorități la înscriere.”  şi art. 15 (1),(2): (1)În momentul prezentării la unitatea de învățământ pentru completarea cererii-tip de înscriere, părinții vor fi informați că aplicația informatică nu permite înscrierea copilului la mai multe unități de învățământ. (2) În cazul în care aplicația informatică semnalează că pentru copilul respectiv a mai fost depusă o cerere de înscriere la altă unitate de învățământ, înscrisă în baza de date, întrucât a fost validată, dosarul de înscriere nu va mai fi acceptat și rămâne valabilă opțiunea deja asumată pentru altă unitate de învățământ.

Străzile arondate școlii noastre:
INTR. BICAZ NR. NR. PARE SI IMPARE
INTR. DOCHERILOR NR. PARE SI IMPARE
INTR. EROU ION CALIN NR. PARE SI IMPARE
INTR. GALATI NR. PARE SI IMPARE
INTR. MIHAI EMINESCU NR. PARE SI IMPARE
SOS. STEFAN CEL MARE NR. 21, 23, 24, 26, 31, 32-50 (NR.PARE)
STR. BARBU MUMULEANU NR. PARE SI IMPARE
STR. BORZESTI NR. PARE SI IMPARE
STR. BRATULUI NR. PARE SI IMPARE
STR. COMANITA NR. PARE SI IMPARE
STR. DOGARILOR NR. PARE SI IMPARE
STR. DOMNITA RUXANDRA NR. PARE SI IMPARE
STR. FIERARI NR. PARE SI IMPARE
STR. GHIOCEI NR. PARE SI IMPARE
STR. ICOANEI NR.64-127 (NR. PARE SI IMPARE)
STR. LEONIDA NR. PARE SI IMPARE
STR. LUMINEI NR. PARE SI IMPARE
STR. MARGARITARELOR NR. PARE SI IMPARE
STR. MIHAI EMINESCU NR. 47-119 (NR. IMPARE), 100-118 (NR. PARE), 130-158 (NR. PARE), 163-185 (NR. IMPARE)
STR. RASPANTIILOR NR. PARE SI IMPARE
STR. SERG. NASTASE PAMFIL NR. PARE SI IMPARE
STR. TUNARI NR. PARE SI IMPARE
STR. VASILE LASCAR NR. 193-209 (NR. IMPARE)
STR. VIESPARILOR NR. PARE SI IMPARE

Criterii specifice de departajare în vederea înscrierii în învăţământul primar, pentru anul şcolar 2019-2020, aprobate în Consiliul de Administraţie din data de  25.02.2019

Nr. Crt. Criteriul specific Documente justificative
1. Locul de muncă al unui părinte se află în circumscripția unității școlare sau în zona limitrofă. Adeverința de la locul de muncă.
2. Preșcolarul a frecventat cursurile unei grădinițe din circumscripția unității școlare sau din zona limitrofă. Adeverință de la grădiniță.
3. Copilul frecventează unul dintre cluburile/ una dintre instituțiile care desfășoară activități extrașcolare în circumscripția unității școlare sau în zona limitrofă. Adeverința de la club/ instituție.

IMAGINI SĂLI DE CLASĂ

Imagini semiinternat

Rezultatele la concursul pentru angajarea pe postul de administrator financiar  

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR 24, BUCUREȘTI

Nr. Crt. Numele şi prenumele candidatului Proba scrisă Proba interviu Punctej final Obs.
1 Dumitru Cristina 50 p 77.5 p 63.75 p RESPINS
2 Pătrășescu Valentin-Marin 68 p 83.5 p 75.75 p ADMIS

Comisia de examinare constituită conform Deciziei Nr. 43/11.02.2019

Graficul desfășurării concursului pentru ocuparea unui post vacant de

ADMINISTRATOR FINANCIAR

Etapa de concurs Data / perioada Observații
Publicarea anunțului 18.01.2019 Monitorul Oficial
Depunerea dosarelor de înscriere 21.01.2019-01.02.2019, orele 900-1600 La secretariatul Școlii Gimnaziale nr. 24
Verificarea şi validarea dosarelor 12.02.2019 Școala Gimnazială nr. 24
Contestații dosare 13.02.2019, ora 09.00-11.00 Școala Gimnazială nr. 24
Afișare rezultate  contestații dosare 13.02.2019, ora 13.00 Școala Gimnazială nr. 24
Proba scrisă 18.02.2019, ora 09:00-11:00 Școala Gimnazială nr. 24
Afișare rezultate 18.02.2019, ora 12,30 Școala Gimnazială nr. 24
Depunerea contestațiilor 19.02.2019, orele 12.30-14:00 Școala Gimnazială nr. 24
Proba interviu 19.02.2019, orele 15.00 – 16,30 Școala Gimnazială nr. 24
Contestații interviu 19.02.2019, orele 17.00-17.15 Școala Gimnazială nr. 24
Rezolvare contestații 19.02.2019, orele 17.15-18.00 Școala Gimnazială nr. 24
Afișarea rezultatelor finale 19.02.2019, ora 18.00 Școala Gimnazială nr. 24

Relații suplimentare se pot obține la sediul unității, tel. 021.210.71.85.

ANUNT CONCURS PENTRU 1 POST  CONTRACTUAL

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 24 cu sediul în localitatea BUCUREȘTI, strada TUNARI, nr. 52-54,  SECTOR 2, organizează concurs pentru ocuparea următorului  post vacant  aprobat prin H.G. nr. 286/2011, modificată și completată de H.G. nr. 1027/2014.

Denumirea postului: 1 post administrator financiar (contabil)

Condiţii specifice de participare la concurs:

-nivelul studiilor: studii superioare de specialitate – economist

-vechime în munca necesară ocupării postului: 3 ani

Data, ora şi locul de desfăşurare a concursului:

Proba scrisă: data 18.02.2019, ora  9,00, la sediul institutiei.

Proba interviu: data 18.02.2019, ora 12,00, la sediul institutiei.

Data limită până la care candidaţii vor depune actele pentru dosarul de concurs este  de 10 zile lucrătoare de la afișare, la sediul instituției.

Date contact:  tel: 021.210.71.85, 0722971299

ANUNȚ PRIMĂRIA CAPITALEI

Cursuri gratuite de formare pentru elevii bucuresteni, editia 2018-2019

ANUNȚ PRIMĂRIA SECTORULUI 2

ANUNȚ DEPUNERE DOSARE PENTRU ACORDAREA DE RECHIZITE GRATUITE

A C T E    N E C E S A R E :

1.- un dosar plic          

2.- cerere adresata conducerii scolii (cererea tip se găseşte la doamnele invatatoare sau la doamnele/domnii diriginti) sau o descărcați de aici: 

cerere rechizite an scolar 2018-2019 (1)

3. copie certificate de naştere a copiilor din familie  

 4. copie carte de identitate a părinţilor (buletin)

5. adeverinţă privind venitul net pt. luna iulie 2018 ( daca este şomer sau pensionar copie după cupoanele de pensie sau şomaj pe luna iulie 2018

6. în cazul în care nu există venit, adeverinţă de la ANAF că nu are venit impozabil şi  o declaraţie pe propria raspundere privind faptul ca nu beneficiaza nici un venit

7. cupoanele privind alocatia copiilor- compensatiile suplimentare (luna iulie )

 8. cei care primesc ajutor social –adeverinţă din care să rezulte suma pe care o primesc

9. Venitul net din luna iulie 2018/ pe membru de familie (care este de maximum 50 % din salariul de baza minim brut pe tara -950 ron).

Dosarele se vor depune la diriginți/învățători.

Data limită pentru depunerea dosarelor: 21.09.2018, ora 13.00

ANUNȚ SEMIINTERNAT

17.09.2018- Vă informăm că înscrierile la semiinternat s-au încheiat și nu mai sunt locuri disponibile. Consultați avizierul școlii.

01.09.2018- INFORMAȚII ÎNSCRIERE SEMIINTERNAT

(sunt afișate și la avizierul școlii)

 • 01-14.09.2018- depunerea actelor necesare pentru înscriere;
 • 14-17.09.2018- analizarea solicitărilor depuse;
 • 18.2018– afișarea listei cu copiii admiși/neadmiși.

Acte necesare pentru înscrierea copiilor la semiinternat:

 • cerere de înscriere (se va ridica de la semiinternat/prof. înv primar).
 • certificat naștere copil + C.I. părinte/părinți)
 • adeverințe serviciu (ambii părinți);
 • în plus, pentru familiile monoparentale (copii acte doveditoare: hot. divorț/certificat deces)
 •  
 • Dosarul complet se va depune la semiinternat, în perioada precizată mai sus.

Nu se mai admit cereri de înscriere după data limită!

Cererile se vor aproba, în funcție de locurile disponibile, după următoarele criterii:

 • ambii părinți să fie angajați;
 • vârsta copilului (ordine crescătoare);
 • comportamentul adecvat al copilului (pentru cei care au frecventat semiinternatul în anii anteriori).

După admitere, părinții vor semna Regulamentul intern al Programului ”Școală după școală”.

INFORMAȚII PRIVIND ÎNSCRIEREA LA CLASA PREGĂTITOARE

pentru anul școlar 2018-2019

ETAPA a II-a

– cerere tip;

– C.I. părinte/ părinţi (original+copie);

– certificat naștere copil, (original + copie);

– evaluarea psihosomatică de la CMBRAE (doar acolo unde este cazul);

Cei care nu au domiciliul în circumscripția școlară vor aduce și documentele justificative, conform criteriilor specifice afișate mai jos:

CRITERII SPECIFICE DEPARTAJARE:

Nr. Crt. Criteriul specific Documente justificative
1. Locul de muncă al unui părinte se află în circumscripția unității școlare sau în zona limitrofă. Adeverință de la locul de muncă.
2. Preșcolarul a frecventat cursurile unei grădinițe din circumscripția unității școlare sau din zona limitrofă. Adeverință de la grădiniță.
3. Copilul frecventează unul dintre cluburile/ una dintre instituțiile care desfășoară activități extrașcolare în circumscripția unității școlare sau în zona limitrofă. Adeverință de la club/instituție.

Rezultate concurs „Democrație și toleranță”-etapa sector

(click pe link Sector 2_rezultate D&T)

Informații înscriere învățământ primar

 CLASA PREGĂTITOARE  AN ȘCOLAR 2018-2019

Număr clase pregătitoare: 3 (75 locuri)
Cadre didactice:

 • prof. înv. primar Badea Maria, titular, gradul I
 • prof. înv. primar Achim Doina, titular, gradul I
 • învățător Hlatcu Elena, suplinitor, gradul I

”Ziua porților deschise” se va desfășura  luni, 5 martie 2018, între orele 13-18.  Vă așteptăm cu drag pentru a vizita școala noastră și pentru a cunoaște cadrele didactice care vor prelua clasele pregătitoare.

 • I etapă înscriere: 8-26 martie 2018; 
 • a II-a etapă:  12-18 aprilie (în cazul în care mai sunt locuri disponibile);
 • Program înscriere: 8:00 -18:00 (luni-vineri).

Documentele necesare  înscrierii:

 • cerere tip (se va elibera de la secretariatul școlii);
 • C.I. părinte/ părinţi (original+copie);
 • certificat naștere copil, (original + copie);
 • evaluarea psihosomatică de la CMBRAE (doar acolo unde este cazul);
 • Activitățile privind evaluarea psihosomatică a copiilor în vederea înscrierii în învățământul primar, în anul școlar 2018-2019, vor debuta în data de 01.03.2018. (Doar pentru copiii care împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie-31 decembrie 2018) 
 • PRECIZARI PRIVIND ACTIVITATEA DE EVALUARE PSIHOSOMATICA
  1 – 23 MARTIE 2018CLICK AICI
 • PLANIFICAREA ACTIVITATII DE EVALUARE A NIVELULUI DE DEZVOLTARE PSIHOSOMATICA, 5- 23 MARTIE 2018 CLICK AICI

Cei care nu au domiciliul în circumscripția școlară vor aduce și documentele justificative, conform criteriilor specifice afișate mai jos:

CRITERII SPECIFICE DEPARTAJARE:

Nr. Crt. Criteriul specific Documente justificative
1. Locul de muncă al unui părinte se află în circumscripția unității școlare sau în zona limitrofă. Adeverință de la locul de muncă.
2. Preșcolarul a frecventat cursurile unei grădinițe din circumscripția unității școlare sau din zona limitrofă. Adeverință de la grădiniță.
3. Copilul frecventează unul dintre cluburile/ una dintre instituțiile care desfășoară activități extrașcolare în circumscripția unității școlare sau în zona limitrofă. Adeverință de la club/instituție.

Pentru informații suplimentare (metodologie, calendar înscriere) accesați: OMEN 3242_iNSCRIERE_CP

 • Limba străină studiată la clasa pregătitoare, în funcție de opțiunile majoritare ale părinților, va fi limba germană/ limba engleză.
 • Școala dispune de un semiinternat care funcționează zilnic, în intervalul orar: 11:00-17:00
 • În funcție de opțiunile părinților se poate organiza programul ”Școala după școală” (efectuarea temelor, servirea mesei de prânz, activități sportive, recreative etc.)
 • Imagini clase:

Imagini semiinternat:

 

Străzile arondate școlii noastre:
INTR. BICAZ NR. NR. PARE SI IMPARE
INTR. DOCHERILOR NR. PARE SI IMPARE
INTR. EROU ION CALIN NR. PARE SI IMPARE
INTR. GALATI NR. PARE SI IMPARE
INTR. MIHAI EMINESCU NR. PARE SI IMPARE
SOS. STEFAN CEL MARE NR. 21, 23, 24, 26, 31, 32-50 (NR.PARE)
STR. BARBU MUMULEANU NR. PARE SI IMPARE
STR. BORZESTI NR. PARE SI IMPARE
STR. BRATULUI NR. PARE SI IMPARE
STR. COMANITA NR. PARE SI IMPARE
STR. DOGARILOR NR. PARE SI IMPARE
STR. DOMNITA RUXANDRA NR. PARE SI IMPARE
STR. FIERARI NR. PARE SI IMPARE
STR. GHIOCEI NR. PARE SI IMPARE
STR. ICOANEI NR.64-127 (NR. PARE SI IMPARE)
STR. LEONIDA NR. PARE SI IMPARE
STR. LUMINEI NR. PARE SI IMPARE
STR. MARGARITARELOR NR. PARE SI IMPARE
STR. MIHAI EMINESCU NR. 47-119 (NR. IMPARE), 100-118 (NR. PARE), 130-158 (NR. PARE), 163-185 (NR. IMPARE)
STR. RASPANTIILOR NR. PARE SI IMPARE
STR. SERG. NASTASE PAMFIL NR. PARE SI IMPARE
STR. TUNARI NR. PARE SI IMPARE
STR. VASILE LASCAR NR. 193-209 (NR. IMPARE)
STR. VIESPARILOR NR. PARE SI IMPARE

Atenție! Conform Metodologiei pentru înscrierea în învățământul primar (OMEN 3242): 

 • În vederea asigurării fluenței procedurilor și a evitării aglomerației se pot face programări telefonice pentru înscriere la nr: 210.71.85
 • Ordinea în care se programează telefonic părinții, pentru completarea și/sau validarea cererilor-tip de înscriere sau în care se prezintă pentru completarea și/sau validarea cererilor-tip de înscriere, nu presupune crearea unei liste de preînscriere și/sau acordarea unei priorități la înscriere.”  
 • În momentul prezentării la unitatea de învățământ pentru completarea cererii-tip de înscriere, părinții vor fi informați că aplicația informatică nu permite înscrierea copilului la mai multe unități de învățământ. În cazul în care aplicația informatică semnalează că pentru copilul respectiv a mai fost depusă o cerere de înscriere la altă unitate de învățământ, înscrisă în baza de date, întrucât a fost validată, dosarul de înscriere nu va mai fi acceptat și rămâne valabilă opțiunea deja asumată pentru altă unitate de învățământ.

Numărul de telefon TelVerde ISMB 0800816021 va fi disponibil în perioada 01.03.2018–04.05.2018, de luni pană joi, în intervalul orar 8.00–16.30 şi vineri în intervalul orar 8.00 – 14.30 ;

Programul „EURO 200” – 2018

     Conform adresei M.E.N. Nr. 117 din 15 mai 2018, Programul „EURO 200″ pentru acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare se va derula şi în anul 2018.

     Beneficiarii acestui program sunt elevii/studenţii invăţământului de stat sau particular acreditat, în vârstă de până la 26 de ani, care provin din familii cu un venit brut lunar de maximum 250 lei pe membru de familie, conform HG nr. 297/03.05.2018 pentru modifIcarea Normelor metodologice pentru aplicarea Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea achiziţionării calculatoarelor, aprobată prin HG nr. 1294/2004, publicată în Monitorul Oficial nr. 408/ 14.05.2018.
     Ajutorul se acordă o singură dată în cadrul unei familii.
     Pentru obţinerea ajutorului aferent achiziționării unul calculator în baza Legii nr. 269/2004, beneficiarii întocmesc o cerere conform modelului prevăzut în anexa nr. 2 la Hotărârea de Guvern nr. 1294/2004, pe care o depun la instituţia de învăţământ la care este înscris elevul.
     La stabilirea venitului brut lunar pe membru de familie se iau în calcul toate veniturile realizate de membrii familiei în luna precedentă depunerii cererii, cu excepţia: alocaţiei de stat, alocaţiei familiale complementare şi a alocaţiei de susţinere pentru familia monoparentală, bugetului personal complementar acordat persoanelor cu handicap, burselor de studii şi burselor sociale, precum şi a tuturor drepturilor sociale care, potrivit legii, sunt exceptate de la stabilirea altor drepturi şi obligaţii. Stabilirea numărului de beneficiari se realizează în ordinea crescătoare a venitului brut lunar pe membru de familie, în limita sumelor alocate cu această destinaţie în bugetul Ministerului Educaţiei Naţionale, conform legislaţiei în vigoare.

Legislaţia în vigoare este:

 • Legea nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Hotărârea de Guvern nr. 1294/2004 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare, cu modificările şi completările ulterioare.

ACTE NECESARE DEPUNERE DOSAR EURO 200
Pentru obținerea ajutorului aferent achiziționării unui calculator în baza Legii nr.269/2004, beneficiarii întocmesc o cerere tip însoțită de următoarele documente:
a. copie după certificatul de naștere sau a actului de identitate al elevului;
b. copie după actul de identitate al părintelui sau ocrotitorului legal, după caz.
c. copii ale certificatelor de naștere sau ale actelor de identitate ale celorlalți membri ai familiei;
d. adeverință de la instituțiile de învățământ din care să rezulte calitatea de elev a celorlalți frați şi că nu au beneficiat de ajutor pentru achiziționare de calculator;
e. acte doveditoare, în original, privind veniturile familiei (adeverință luna martie)

Calendar: click aici  calendar euro 200

ANUNȚURI REFERITOARE LA BURSE

ATENȚIE!

Dosarele pentru burse se pot depune numai în perioada 12 februarie 2018-23 februarie 2018, la doamna înv. Tudor Natalița, în baza următorului program: 7.30-8.00 (locația: parter, cabinetul de informatică) 

 • Este OBLIGATORIU ca aceste dosare să conțină TOATE actele și adeverințele menționate mai sus. NU SE VOR ACCEPTA DOSARE INCOMPLETE !
 • NU SE VOR ACCEPTA DOSARE ÎN AFARA PROGRAMULUI AFIŞAT SAU ÎN AFARA PERIOADEI STABILITE CONFORM LEGII!
 • De acordarea burselor (cereri/depunere dosare) se ocupă numai COMISIA DE BURSE, nu secretariatul! Prin urmare, nu se vor solicita informații/nu se vor depune acte sau dosare de bursă la secretariat. Acestea nu vor fi luate în considerare!!!

BURSE DE AJUTOR SOCIAL

Beneficiază de burse sociale doar elevii care au nota 10 sau “FB“  la purtare,  NU au rămas corigenți, NU au peste 10 absențe nemotivate în semestrul I- 2017/2018. 

1. Burse orfani:

 • Cerere; (descarcă CERERE PENTRU BURSA SOCIALĂ_ORFANI )
 • Certificat de deces părinte/părinți (copie + original);
 • Certificat de naștere elev (copie + original); 
 • extras cont BRD.
 1. Burse medicale (bolnavi de TBC si care se afla in evidenta dispensarelor școlare, cei care suferă de diabet, boli maligne, sindromuri de malabsorbție grave, insuficiențe renale cronice, astm bronșic, epilepsie, cardiopatii congenitale, hepatita cronica, glaucom, miopie grava, boli imunologice, cei infestați cu virusul HIV sau bolnavi de SIDA, cei care suferă de poliartrită juvenilă, spondilită anchilozantă sau reumatism articular, handicap locomotor;):
 • cerere (DESCARCĂ CERERE PENTRU BURSA SOCIALĂ_BOLNAVI )
 • certificat de naștere elev (copie + original)
 • certificat medical (cu mențiunea pentru bursă școlară) diagnostic avizat de medicul de familie și de medicul școlii;
 • extras cont B.R.D.

Bursa pentru motive medicale se obține cu avizul medicului abilitat sa avizeze acordarea burselor conform legii privind asigurările sociale de sănătate nr. 145/1997, numai după efectuarea unei anchete sociale pentru a se analiza starea materială a familiei. Acordarea burselor medicale se face pe baza certificatului eliberat de medicul specialist si avizat de medicul de familie.

 1. VENIT MIC

Condiții:  Părinții/întreținătorii legali ai elevului NU realizează un venit NET mediu lunar, pe ultimele 12 luni, pe membru de familie, mai mare de 50% din salariul minim net pe economie (532,5 lei); 

  ACTE   NECESARE:

 • Cerere (se ridică de la învățători/diriginți. Aceștia își vor asuma că elevul nu a rămas corigent, are 10/FB la purtare, NU are mai mult de 10 absențe nemotivate); (DESCARCĂ CERERE PENTRU BURSA SOCIALĂ_VENITURI MICI )
 • Carte de identitate (originale și copii xerox) pentru ambii părinți;
 • Certificat de naștere  atât  pentru  elevul  în  cauză  cât  și  pentru  ceilalți  copii  aflați  in  întreținere (originale și copii xerox);
 • Certificat căsătorie părinți/hotărâre divorț + hotărâre încredințare minor;
 • Adeverința de venit net de la locul  de muncă  al  părinților (pe ultimele 12 luni), defalcat pe fiecare lună + valoarea tichetelor de masă/cadou/vacanță, unde e cazul;
 • Cupoane pensie (original), pe ultimele 12 luni, unde este cazul;
 • Adeverință șomaj, pe ultimele 12 luni, unde este cazul;
 • Adeverințe ajutor social, pe ultimele 12 luni, unde e cazul;
 • Taloane alocație (originale) pentru toți copiii aflați în întreținere;
 • Adeverință de venit de la Administrația Financiară (ANAF) pe ultimele 12 luni/ (pentru ambii părinți);
 • Declarație notarială  că nu au realizat  venituri, pe ultimele 12 luni, (cei care nu au serviciu) și nu dețin în proprietate terenuri agricole cu o suprafață mai mare de 20.000 mîn zonele colinare și de șes și de 40.000 m2 în zonele montane (pt. cei care nu au serviciu);
 • Adeverințe frați/surori – care învață în altă școală/liceu/facultate-cursuri zi) cu mențiunea dacă au beneficiat de bursă pe ultimele 12 luni și care este suma încasată.
 • extras cont BRD.

 BURSE DE STUDIU

Beneficiază de burse de studiu doar elevii care au media generală peste 7, nota 10 sau “FB“  la purtare,  NU au rămas corigenți, NU au peste 10 absențe nemotivate în semestrul I- 2017/2018.

 Condiții:  Părinții/întreținătorii legali ai elevului NU realizează un venit NET lunar, pe ultimele 3 luni, pe membru de familie, mai mare de 1065 lei;  

 • Cerere (se ridică de la învățători/diriginți. Aceștia își vor asuma că elevul nu a rămas corigent, are media peste 7, are 10/FB la purtare, NU are mai mult de 10 absențe nemotivate);
 • (DESCARCĂ CERERE PENTRU BURSA STUDIU )
 • Carte de identitate (originale și copii xerox) pentru ambii părinți;
 • Certificat de naștere  atât  pentru  elevul  în  cauză  cât  și  pentru  ceilalți  copii  aflați  in  întreținere (originale și copii xerox);
 • Certificat căsătorie părinți/hotărâre divorț + hotărâre încredințare minor;
 • Adeverința de venit net de la locul  de muncă  al  părinților (pe ultimele 3 luni), defalcat pe fiecare lună + valoarea tichetelor de masă/cadou/vacanță, unde e cazul;
 • Cupoane pensie (original), pe ultimele 3 luni, unde este cazul;
 • Adeverință șomaj, pe ultimele 3 luni, unde este cazul;
 • Adeverințe ajutor social, pe ultimele 3 luni, unde e cazul ;
 • Taloane alocație (originale) pentru toți copiii aflați în întreținere;
 • Adeverință de venit de la Administrația Financiară (ANAF) pe ultimele 3 luni/ (pentru ambii părinți);
 • Declarație notarială  că nu au realizat  venituri, pe ultimele 3 luni (pt. cei care nu au serviciu);
 • Adeverințe frați/surori – care învață în altă școală/liceu/facultate-cursuri zi) cu mențiunea dacă au beneficiat de bursă pe ultimele 3 luni și care este suma încasată.
 • extras cont BRD.

 BURSELE DE MERIT

Se acordă elevilor care se încadrează în cel puțin unul din cazurile următoare: 

a) au rezultate deosebite la învățătură: au obținut media generala de cel puțin 8,50 și nota 10 la purtare în anul școlar anterior, respectiv în primul semestru al anului școlar, pentru elevii aflați în clasele de început ale învățământului gimnazial (clasa a V-a);

b) au obținut locurile I, II sau III la etapele județene ale olimpiadelor și concursurilor școlare naționale organizate de MEN;

c) au obținut locurile I, II sau III la etapele naționale ale competițiilor /concursurilor cultural-artistice, cu caracter sportiv sau cu caracter tehnico-științific, de nivel național, organizate de MEN.

Lista elevilor care beneficiază de bursele de merit este revizuită semestrial, în funcție de modificările intervenite în situația școlară a elevilor.

În perioada de acordare a bursei, elevii pot pierde bursa dacă nota la purtare este mai mică de 10 și au mai mult de 10 absențe nemotivate.

DESCARCĂ CERERE PENTRU BURSA MERIT

BURSELE DE PERFORMANȚĂ

Se acordă elevilor care se încadrează în cel puțin unul din cazurile următoare:

a) au obținut locurile I, II sau III la etapele naționale ale olimpiadelor și concursurilor școlare naționale organizate de MEN;

b) s-au calificat în loturile de pregătire organizate de MEN pentru competițiile internaționale;

c) au obținut locurile I, II sau III la etapele naționale ale competițiilor /concursurilor cultural-artistice, cu caracter sportiv sau cu caracter tehnico-științific, de nivel național, organizate de MEN.

        În perioada de acordare a bursei, elevii pot pierde bursa daca nota la purtare într-un semestru este mai mică de 10.

 

Informații înscriere

 CLASA PREGĂTITOARE  AN ȘCOLAR 2017-2018

Număr clase pregătitoare: 2 (50 locuri)

Cadre didactice:

prof. înv. primar Avram Maria, titular, gradul I

prof. înv. primar Tudor Natalița, titular, gradul I

Limba străină studiată la clasa pregătitoare, în funcție de opțiunile majoritare ale părinților, va fi limba germană/ limba engleză .

 ”Ziua porților deschise” se va desfășura  marți, 28 februarie 2017, între orele 13-18.  Vă așteptăm cu drag pentru a vizita școala noastră și pentru a cunoaște cadrele didactice care vor prelua clasele pregătitoare.

Pentru informații suplimentare (metodologie, calendar înscriere, evaluare psihosomatică, circumscripții) accesați:

OMEN nr. 3247 din 14.02.2017 inscriere inv. primar 2017-2018 precizari_preg_2017

Precizari_clasa_preg_2017

Criterii specifice departajare pentru 

înscrierea în clasa pregătitoare, anul școlar 2017 – 2018

criterii cp 2017

Străzile arondate școlii noastre:
INTR. BICAZ NR. NR. PARE SI IMPARE
INTR. DOCHERILOR NR. PARE SI IMPARE
INTR. EROU ION CALIN NR. PARE SI IMPARE
INTR. GALATI NR. PARE SI IMPARE
INTR. MIHAI EMINESCU NR. PARE SI IMPARE
SOS. STEFAN CEL MARE NR. 21, 23, 24, 26, 31, 32-50 (NR.PARE)
STR. BARBU MUMULEANU NR. PARE SI IMPARE
STR. BORZESTI NR. PARE SI IMPARE
STR. BRATULUI NR. PARE SI IMPARE
STR. COMANITA NR. PARE SI IMPARE
STR. DOGARILOR NR. PARE SI IMPARE
STR. DOMNITA RUXANDRA NR. PARE SI IMPARE
STR. FIERARI NR. PARE SI IMPARE
STR. GHIOCEI NR. PARE SI IMPARE
STR. ICOANEI NR.64-127 (NR. PARE SI IMPARE)
STR. LEONIDA NR. PARE SI IMPARE
STR. LUMINEI NR. PARE SI IMPARE
STR. MARGARITARELOR NR. PARE SI IMPARE
STR. MIHAI EMINESCU NR. 47-119 (NR. IMPARE), 100-118 (NR. PARE), 130-158 (NR. PARE), 163-185 (NR. IMPARE)
STR. RASPANTIILOR NR. PARE SI IMPARE
STR. SERG. NASTASE PAMFIL NR. PARE SI IMPARE
STR. TUNARI NR. PARE SI IMPARE
STR. VASILE LASCAR NR. 193-209 (NR. IMPARE)
STR. VIESPARILOR NR. PARE SI IMPARE

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

 

 CLASA PREGĂTITOARE /CLASA I-  AN ȘCOLAR 2016-2017

 

Criterii specifice departajare în vederea înscrierii în învățământul primar: click aici Sc 24

Pentru informații suplimentare (metodologie, calendar înscriere, evaluare psihosomatică, circumscripții) accesați:

http://ismb.edu.ro/index.php/inscriere-invatamantul-primar-2013/632-inscrierea-in-invatamantul-primar-2015

Înscrierea în învățământul primar pentru anul școlar 2015-2016

Număr clase pregătitoare: 4 (100 locuri)

Cadre didactice:

prof. înv. primar Matache Claudia, titular, gradul I

prof. înv. primar Manoli Roxana, titular, gradul I

prof. înv. primar Fulga Dana, debutant

Discipline opționale studiate la clasa pregătitoare, în funcție de opțiunile părinților: limba germană /limba engleză 

Școala dispune de un semiinternat care funcționează zilnic, în intervalul orar: 11:00-17:00

În funcție de opțiunile părinților se poate organiza programul ”Școala după școală” (efectuarea temelor, servirea mesei de prânz, activități sportive, recreative etc.)

În data de 18.02. 2015, în intervalul orar 14.00-18.00, se va desfășura evenimentul „Ziua porților deschise la Școala Gimnazială nr. 24, moment în care părinții și copiii pot vizita spațiile școlare și pot discuta cu cadrele didactice.

Criterii specifice

pentru înscrierea în clasa pregătitoare în anul școlar 2015 – 2016

aprobate în Consiliul de Administraţie

 1. Locul de muncă al părinților/ al unui părinte/ susținătorilor legali se află în proximitatea instituției noastre de învățământ.
 2. Preșcolarul a frecventat cursurile grădinițelor din apropierea unității noastre școlare.
 3. Bunicii sau rude apropiate ale preșcolarului au domiciliul în circumscripția unității școlare.
 4. Unul dintre părinții / frații copilului a absolvit unitatea școlară.
 5. Copilul frecventează unul dintre cluburile/ una dintre instituțiile care desfășoară activități extrașcolare în proximitatea unității școlare.

Străzile arondate școlii noastre:
INTR. BICAZ NR. NR. PARE SI IMPARE
INTR. DOCHERILOR NR. PARE SI IMPARE
INTR. EROU ION CALIN NR. PARE SI IMPARE
INTR. GALATI NR. PARE SI IMPARE
INTR. MIHAI EMINESCU NR. PARE SI IMPARE
SOS. STEFAN CEL MARE NR. 21, 23, 24, 26, 31, 32-50 (NR.PARE)
STR. BARBU MUMULEANU NR. PARE SI IMPARE
STR. BORZESTI NR. PARE SI IMPARE
STR. BRATULUI NR. PARE SI IMPARE
STR. COMANITA NR. PARE SI IMPARE
STR. DOGARILOR NR. PARE SI IMPARE
STR. DOMNITA RUXANDRA NR. PARE SI IMPARE
STR. FIERARI NR. PARE SI IMPARE
STR. GHIOCEI NR. PARE SI IMPARE
STR. ICOANEI NR.64-127 (NR. PARE SI IMPARE)
STR. LEONIDA NR. PARE SI IMPARE
STR. LUMINEI NR. PARE SI IMPARE
STR. MARGARITARELOR NR. PARE SI IMPARE
STR. MIHAI EMINESCU NR. 47-119 (NR. IMPARE), 100-118 (NR. PARE), 130-158 (NR. PARE), 163-185 (NR. IMPARE)
STR. RASPANTIILOR NR. PARE SI IMPARE
STR. SERG. NASTASE PAMFIL NR. PARE SI IMPARE
STR. TUNARI NR. PARE SI IMPARE
STR. VASILE LASCAR NR. 193-209 (NR. IMPARE)
STR. VIESPARILOR NR. PARE SI IMPARE

Informatii privind programările pentru evaluarea psihosomatică a preșcolarilor se găsesc pe site-ul : http://www.cmbrae.ro/

În perioada 23.02-13.03 părinții pot completa cererile de înscriere la clasa pregătitoare, conform următorului program: 8:00-20:00 (luni-vineri), respectiv 9:00-13:00 (sâmbăta).

Pentru orice informații, legate de înscrierea în învățământul primar, apelați numărul TelVerde 0800816021, ce va fi disponibil, începând cu data de 16.02.2015, de luni până joi, în intervalul orar 8.00-16.30 și vineri în intervalul orar 8.00 – 14.00.

ANUNȚ

Aici puteți testa manualul de

Comunicare în limba română, clasa a II-a, Ascendia Design & EDP:

http://manuale.eduteca.ro/

Autori:

Claudia Matache – Prof. înv. primar Școala Gimnazială nr. 24

Adriana Mălureanu – Project Manager EnoEducation, Ascendia Design

Referent științific:

Prof. Mariana Mălureanu – director Școala Gimnazială nr. 24

Centrul Național de Evaluare și Examinare a acordat manualului 48,98 puncte din 50 posibile, la capitolul calitate, în cadrul Licitației de Manuale Școlare organizată în 2014 de Ministerul Educației Naționale, manualul având de departe cel mai bun punctaj dintre toate manualele avizate.

ANUNŢ

CONCURS PENTRU OCUPAREA UNUI POST DE ÎNVĂȚĂTOR

Consiliul de Administraţie al Şcolii Gimnaziale nr.24, cu sediul în Bucureşti, str. Tunari nr. 52, sector 2, tel.021.210.71.85 anunţă organizarea concursului de dosare pentru ocuparea următoarelor posturi didactice/catedre:

1. învăţător/institutor pentru învăţământul primar/profesor pentru învăţământul primar (în limba română), de la Şcoala Gimnazială nr. 24

Concursul se va desfăşură conform următorului grafic:

 • înregistrarea cererilor la secretariatul unităţii – 31.10.2014-04.11.2014, între orele 9.30-l4.30
 • afişarea listei candidaţilor admişi pentru susţinerea probelor de concurs – 06.11.2014, ora 1100

Se pot înscrie la concurs absolvenţi cu diplomă ai învăţământului superior, postliceal sau mediu care au înscrise pe diplomă/diplome specializarea/specializările corespunzătoare postului didactic/catedrei respective conform Centralizatorului privind disciplinele de învăţământ, domeniile şi specializările, precum şi probele de concurs valabile pentru încadrarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar.

Proba scrisă, dacă va fi cazul, se va susține în specializarea/specializările postului/catedrei, conform Centralizatorului, după programele valabile, specifice pentru concurs.

Nu au dreptul să participe la concurs persoanele care au fost înlăturate din învăţământ printr-o hotărâre judecătorească definitivă de condamnare penală, persoanele care nu prezintă un document medical din care să reiasă faptul că nu există incompatibilităţi de ordin medical cu funcţia didactică, precum şi persoanele care au fost eliminate pentru fraudă sau tentativă de fraudă în cadrul concursului de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar, sesiunea 2013. La cererea de înscriere la concurs vor fi ataşate următoarele documente:

1)    Copii de pe actele de studii, foaia matricolă şi certificat profesional (ultimul pentru absolvenţii liceului pedagogic);

1′) Absolvenţii care au susţinut examenul de licenţă/absolvire în 2014 vor prezenta copia adeverinţei de la instituţia de învăţământ superior/postliceal/mediu din care să rezulte că au susţinut examenul de licenţă, media de absolvire a facultăţii/şcolii postliceale/liceului pedagogic, specializarea dobândită, media anilor de studii-şi faptul că pe parcursul efectuării studiilor s-a frecventat şi promovat modulul pedagogic;

2)   Copii de pe certificatele de obţinere a gradelor didactice;

3)   Copii de pe certificatele de naştere şi căsătorie (pentru solicitanţii care şi-au schimbat numele);

4)   Copia Deciziei inspectoratului şcolar sau a întreprinderii de întrerupere a activităţii (dacă este cazul);

5)   Copie de pe fila din buletinul sau cartea de identitate cu domiciliul;

6)   Adeverinţa din care să rezulte vechimea efectivă în învăţământ (dacă este cazul);

7)     Copie de pe carnetul de muncă şi/sau copia filei corespunzătoare din registrul general de evidenţă a salariaţilor;

8)   Avizul medical din care să rezulte ca este apt(ă) pentru a preda în învăţământ;

9)   Declaraţie pe proprie răspundere că nu desfăşor activităţi incompatibile cu demnitatea funcţiei didactice şi nu am fost îndepărtat din învăţământ pentru motive disciplinare sau printr-o hotărâre judecătorească definitivă de condamnare penală.

Concursul se va desfăşura conform prevederilor Metodologia de organizare şi desfăşurare a concursurilor de ocupare a posturilor didactice/catedrelor care se vacantează pe parcursul anului şcolar în unităţile de învăţământ de stat, aprobată prin OMEN nr. 4959/2013.

ANUNȚ

SELECȚIE GIMNASTICĂ-FETE

Important!

 În zilele de  07-08.06.2014, începând cu ora 10:00, se va desfășura la Sala Sportului, din incinta CLUBULUI DINAMO,  selecția finală GIMNASTICA  FETIȚE  cu vârsta cuprinsă între 5-9 ANI,  din cadrul  PROIECTULUI NAȚIONAL, finanțat de PETROM, ,,ȚARĂ, ȚARĂ, VREM CAMPIOANE!” 

INVITATI: ANDREEA RADUCAN, LARISA IORDACHE, OCTAVIAN BELU, MARIANA  BITANG
Copiii selectați vor beneficia de multiple facilități financiare.

 ANUNȚ

Înscrierea în învățământul primar pentru anul școlar 2014-2015

Număr clase pregătitoare: 3 (75 locuri)

Cadre didactice:

prof. înv. primar Bobea Elena, titular, gradul I

prof. înv. primar Andrei Corina, titular, gradul I

Discipline opționale studiate la clasa pregătitoare, în funcție de opțiunile părinților: limba germană (1 clasă)/limba engleză (2 clase)

Școala dispune de un semi-internat care funcționează zilnic, în intervalul orar: 11:00-17:00

În funcție de opțiunile părinților se poate organiza programul ”Școala după școală” (efectuarea temelor, servirea mesei de prânz, activități sportive, recreative etc.)

În data de 27.02. 2014, în intervalul orar 12.00-18.00, se va desfăsura evenimentul „Ziua porților deschise la Școala Gimnazială nr. 24, moment în care părinții și copiii pot vizita spațiile școlare și pot discuta cu cadrele didactice.

Criterii specifice

pentru înscrierea în clasa pregătitoare în anul școlar 2014 – 2015

aprobate în Consiliul de Administraţie

 1. Locul de muncă al părinților/ al unui părinte/ susținătorilor legali se află în proximitatea instituției noastre de învățământ.
 2. Preșcolarul a frecventat cursurile grădinițelor din apropierea unității noastre școlare.
 3. Bunicii sau rude apropiate ale preșcolarului au domiciliul în circumscripția unității școlare.
 4. Unul dintre părinții / frații copilului a absolvit unitatea școlară.
 5. Copilul frecventează unul dintre cluburile/ una dintre instituțiile care desfășoară activități extrașcolare în proximitatea unității școlare.
 • Precizările privind evaluarea psihosomatică a copiilor,
 • Metodologia privind înscrierea în învățământul primar,
 • Calendarul  înscrierii în învățământul primar,

sunt postate la adresa: http://www.ismb.edu.ro/index.php/inscriere-invatamantul-primar-2013/375-inscriere-primar-2014

Informații suplimentare se pot obține vizitând paginile site-ului nostru,  la nr de telefon: 021.210.71.85, e-mail: scoala24buc@yahoo.com (secretariatul Școlii nr. 24) sau, începând cu data de 24.02.2014, la numărul Telverde gratuit: 0.800.816.021 (Inspectoratul Școlar al Municipiului București)

Străzile arondate Școlii Gimnaziale nr. 24, sector 2, București:

INTR. BICAZ NR. NR. PARE SI IMPARE, SECTOR 2

INTR. DOCHERILOR NR.  PARE SI IMPARE, SECTOR 2

INTR. EROU ION CALIN NR.  PARE SI IMPARE, SECTOR 2

INTR. GALATI NR.  PARE SI IMPARE, SECTOR 2

INTR. MIHAI EMINESCU NR.  PARE SI IMPARE, SECTOR 2

SOS. STEFAN CEL MARE NR. 21, 23, 24, 26, 31, 32-50 (NR. PARE), SECTOR 2

STR. BARBU MOMULEANU NR. PARE SI IMPARE, SECTOR 2

STR. BORZESTI NR. PARE SI IMPARE, SECTOR 2

STR. BRATULUI NR. PARE SI IMPARE, SECTOR 2

STR. COMANITA NR. PARE SI IMPARE, SECTOR 2

STR. DOGARILOR NR. PARE SI IMPARE, SECTOR 2

STR. DOMNITA RUXANDRA NR. PARE SI IMPARE, SECTOR 2

STR. FIERARI NR. PARE SI IMPARE, SECTOR 2

STR. GHIOCEI NR. PARE SI IMPARE, SECTOR 2

STR. ICOANEI NR.64-68 (NR. PARE), 65-99 (NR. IMPARE), 70-104 (NR. PARE), 101-115 (NR. IMPARE), 106-110 (NR. PARE), SECTOR 2

STR. LEONIDA NR. PARE SI IMPARE, SECTOR 2

STR. LUMINEI NR. PARE SI IMPARE, SECTOR 2

STR. MARGARITARELOR NR. PARE SI IMPARE, SECTOR 2

STR. MIHAI EMINESCU NR. 49-119 (NR. IMPARE), 108-118 (NR. PARE), 130-158 (NR. PARE), 163-185 (NR. IMPARE), SECTOR 2

STR. RASPANTIILOR NR. PARE SI IMPARE, SECTOR 2

STR. SERG. NASTASE PAMFIL NR. PARE SI IMPARE, SECTOR 2

STR. TUNARI NR. PARE SI IMPAR, SECTOR 2

STR. VASILE LASCAR NR. 193-209 (NR. IMPARE), SECTOR 2

STR. VIESPARILOR NR. PARE SI IMPARE, SECTOR 2

INFORMARE

ACTIVITATE ÎN PARTENERIAT CLUBUL DINAMO-ȘCOALA NR. 24

Jucătorii dinamovişti au fost în vizită la şcoala noastră (click pe link-urile de mai jos):

http://www.gsp.ro/fotbal/liga-1/jucatorii-dinamovisti-au-fost-in-vizita-la-scoala-unde-a-invatat-reghe-laur-tinea-cu-dinamo-cind-era-mic-419536.html

http://www.fcdinamo.ro/ora-de-dinamo-4/#

 

ANUNȚ SIMPOZION NAȚIONAL 2013

În data de 24. 05. 2013 se va desfășura la Școala Gimnazială Nr. 24, Sector 2, București, a VII-a ediție a Simpozionului Național „A fi roman în Uniunea Europeană”. Tema din acest an: ”2013-Anul european al cetățenilor”. Pot participa toate cadrele didactice din inv. preuniversitar. Data limita pentru înscriere: 20 mai 2013. Nu se percepe taxa de participare pentru simpozion. Informații suplimentare pe email: simpozion.scoala24buc@yahoo.com
Va asteptam cu drag!

ANUNȚ

Procedura operațională înscriere CLASA PREGĂTITOARE – ETAPA aII-a

In data de 30 martie 2013, în intervalul orar 9.00-15.00, va avea loc evenimentul „Ziua porților deschise” la Școala Gimnazială nr. 24, moment în care părinții și copiii pot vizita spațiile școlare și pot discuta cu cadrele didactice.

Înscrierea în învățământul primar pentru anul școlar 2013-2014

Număr clase pregătitoare: 2

Cadre didactice: prof. înv. primar Badea Maria, titular, gradul 1

Discipline opționale studiate la clasa pregătitoare, în funcție de opțiunile părinților: limba germană/limba engleză

Criterii specifice

pentru înscrierea în clasa pregătitoare în anul școlar 2013 – 2014

aprobate în Consiliul de Administraţiei din data de 26.03.2013

 1. Locul de muncă al părinților/ al unui părinte/ susținătorilor legali se află în proximitatea instituției noastre de învățământ.
 2. Preșcolarul a frecventat cursurile grădinițelor din apropierea unității noastre școlare.
 3. Bunicii sau rude apropiate ale preșcolarului au domiciliul în circumscripția unității școlare.
 4. Unul dintre părinții / frații copilului a absolvit unitatea școlară.
 5. Copilul frecventează unul dintre cluburile/ una dintre instituțiile care desfășoară activități extrașcolare în proximitatea unității școlare.
 • Precizarile privind evaluarea psihosomatica a copiilor,
 • Metodologia privind inscrierea in invatamantul primar,
 • Calendarul  inscrierii in invatamantul primar,

sunt postate la adresa  http://www.ismb.edu.ro/

Informații suplimentare se pot obține vizitând paginile site-ului nostru,  la nr de telefon: 021.210.71.85, e-mail: scoala24buc@yahoo.com (secretariatul Școlii nr. 24) sau, începând cu data de 01.04.2013, la numărul Telverde gratuit: 0.800.816.021 (Inspectoratul Școlar al Municipiului București)

Străzile arondate Școlii Gimnaziale nr. 24, sector 2, București:

INTR. BICAZ NR. NR. PARE SI IMPARE, SECTOR 2

INTR. DOCHERILOR NR.  PARE SI IMPARE, SECTOR 2

INTR. EROU ION CALIN NR.  PARE SI IMPARE, SECTOR 2

INTR. GALATI NR.  PARE SI IMPARE, SECTOR 2

INTR. MIHAI EMINESCU NR.  PARE SI IMPARE, SECTOR 2

SOS. STEFAN CEL MARE NR. 21, 23, 24, 26, 31, 32-50 (NR. PARE), SECTOR 2

STR. BARBU MOMULEANU NR. PARE SI IMPARE, SECTOR 2

STR. BORZESTI NR. PARE SI IMPARE, SECTOR 2

STR. BRATULUI NR. PARE SI IMPARE, SECTOR 2

STR. COMANITA NR. PARE SI IMPARE, SECTOR 2

STR. DOGARILOR NR. PARE SI IMPARE, SECTOR 2

STR. DOMNITA RUXANDRA NR. PARE SI IMPARE, SECTOR 2

STR. FIERARI NR. PARE SI IMPARE, SECTOR 2

STR. GHIOCEI NR. PARE SI IMPARE, SECTOR 2

STR. ICOANEI NR.64-68 (NR. PARE), 65-99 (NR. IMPARE), 70-104 (NR. PARE), 101-115 (NR. IMPARE), 106-110 (NR. PARE), SECTOR 2

STR. LEONIDA NR. PARE SI IMPARE, SECTOR 2

STR. LUMINEI NR. PARE SI IMPARE, SECTOR 2

STR. MARGARITARELOR NR. PARE SI IMPARE, SECTOR 2

STR. MIHAI EMINESCU NR. 49-119 (NR. IMPARE), 108-118 (NR. PARE), 130-158 (NR. PARE), 163-185 (NR. IMPARE), SECTOR 2

STR. RASPANTIILOR NR. PARE SI IMPARE, SECTOR 2

STR. SERG. NASTASE PAMFIL NR. PARE SI IMPARE, SECTOR 2

STR. TUNARI NR. PARE SI IMPAR, SECTOR 2

STR. VASILE LASCAR NR. 193-209 (NR. IMPARE), SECTOR 2

STR. VIESPARILOR NR. PARE SI IMPARE, SECTOR 2

ANUNȚ SIMPOZION NAȚIONAL 2012

In data de 25. 05. 2012 se va desfasura la Scoala cu clasele I-VIII Nr. 24, Sector 2, Bucuresti, a VI-a editie a Simpozionului National

„A fi roman in Uniunea Europeana”.

Simpozionul este inregistrat in CALENDARUL ACTIVITATILOR NATIONALE EXTRASCOLARE ANUL SCOLAR 2011/2012 – MECTS (Anexa F)

Pot participa toate cadrele didactice din inv. preuniversitar. Data limita pentru inscriere: 15 mai 2012.

Nu se percepe taxa de participare pentru simpozion.
Detaliile le gasiti pe email: simpozion.scoala24buc@yahoo.com
Va asteptam cu drag!

Important!

În anul şcolar 2012-2013, vom forma o clasa I la care se va studia, ca disciplina opţională, limba germană.

La celelalte clase I, disciplina opţională va fi limba engleză.

Cadrele didactice care vor prelua clasa I, in anul scolar 2011-2012, sunt:

I A – Prof. inv. primar, titular, gradul didactic I –  Țone Nicoleta

I B – Învățător, titular, gradul didactic I- Tudor Natalița

Click aici pentru a descarca cererea de inscriere!

(in ea sunt specificate si actele necesare inscrierii)

 

ANUNȚ SIMPOZION NAȚIONAL 2011

In data de 20. 05. 2011 se va desfasura la Scoala cu clasele I-VIII Nr. 24, Sector 2, Bucuresti, a V-a editie a Simpozionului National

„A fi roman in Uniunea Europeana”.

Simpozionul este inregistrat in CALENDARUL ACTIVITATILOR NATIONALE EXTRASCOLARE ANUL SCOLAR 2010/2011 – MECTS (Anexa F)

Pot participa toate cadrele didactice din inv. preuniversitar. Data limita pentru inscriere: 15 mai 2011.

Nu se percepe taxa de participare pentru simpozion.
Detaliile le gasiti pe email: simpozion.scoala24buc@yahoo.com
Va asteptam cu drag!

Concurs regional de folclor si arta populara ”TIMPURI NOI-trăim împreună deci, trebuie să ne cunoaştem!”

Scoala nr.24 organizeaza concursul regional de folclor si arta populara „Timpuri noi – traim impreuna deci trebuie sa ne cunoastem!”.

Perioada de organizare a concursului este aprilie-iunie 2011.  Pot participa toate cadrele didactice din invatamantul preuniversitar.

Detalii pe e-mail: concursscoala24@yahoo.com

Important!

Începând cu anul şcolar 2011-2012, vom forma o clasa I la care se va studia, ca disciplina opţională, limba germană.

La celelalte clase I, disciplina opţională va fi limba engleză.

Toate clasele I deţin: 1 computer, 1 videoproiector, softuri educative, conexiune internet.

Cadrele didactice care vor prelua clasa I, in anul scolar 2011-2012, sunt:

I A/lb. germană– Prof. inv. primar, titular, gradul didactic I –  Matache Claudia

I B/lb. engleză– Prof. inv. primar, titular, gradul didactic I- Manoli Roxana

I C/lb. engleză– Prof. inv. primar, titular, gradul didactic I- Avram Maria

Click aici pentru a descarca cererea de inscriere!

(in ea sunt specificate si actele necesare inscrierii)

 

ANUNȚ SIMPOZION NAȚIONAL 2010

In data de 20. 05. 2010 se va desfasura la Scoala cu clasele I-VIII Nr. 24, Sector 2, Bucuresti, a patra editie a Simpozionului National „A fi roman in Uniunea Europeana”.

Simpozionul este inregistrat in CALENDARUL ACTIVITATILOR NATIONALE EXTRASCOLARE ANUL SCOLAR 2009/2010 – MECTS (Anexa F, PAGINA 11, POZITIA 39)

Pot participa toate cadrele didactice din inv. preuniversitar. Data limita pentru inscriere: 5 mai 2010.

Nu se percepe taxa de participare pentru simpozion.
Detaliile le gasiti pe email: simpozion.scoala24buc@yahoo.com
Va asteptam cu drag!

Concurs de folclor si arta populara ”TIMPURI NOI-trăim împreună deci, trebuie să ne cunoaştem!”

Scoala nr.24 organizeaza concursul de folclor si arta populara „Timpuri noi – traim impreuna deci trebuie sa ne cunoastem!” inregistrat in „Calendarul activitatilor regionale si interjudetene al Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului”, pagina 2, pozitia 38. Perioada de organizare a concursului este martie-iunie 2010.  Pot participa toate cadrele didactice din invatamantul preuniversitar.

Detalii pe e-mail: concursscoala24@yahoo.com