DOCUMENTE PUBLICE

OME 3462/2021 ORDIN PRIVIND APROBAREA CALENDARULUI DE ADMINISTRARE A EVALUĂRILOR NAȚIONALE LA FINALUL CLASELOR a II-a, a IV-a ȘI a VI-a ÎN ANUL ȘCOLAR 2020-2021 – CLICK PENTRU VIZUALIZARE
OME 3449/2021 ORDIN PRIVIND ORGANIZAREA SIMULĂRII EVALUĂRII NAȚIONALE PENTRU ABSOLVENȚII CLASEI a VIII-a, ÎN ANUL ȘCOLAR 2020-2021 – CLICK PENTRU VIZUALIZARE
OME 3300/2021 PROGRAMUL ”ȘCOALA DUPĂ ȘCOALĂ” (ACTIVITĂȚI REMEDIALE) 
FORMULAR DE EXPRIMARE A CONSIMȚĂMÂNTULUI – CLICK PENTRU VIZUALIZARE
PROTOCOL DE TESTARE RAPIDĂ, ANTIGEN COVID-19 – CLICK PENTRU VIZUALIZARE
PROTOCOL DE IZOLARE A COPIILOR CU SIMPTOME SPECIFICE COVID-19 – CLICK PENTRU VIZUALIZARE
SITUAȚIILE ÎN CARE SE SUSPENDĂ CURSURILE – CLICK PENTRU VIZUALIZARE
INFORMAȚII PENTRU PĂRINȚI – CLICK PENTRU VIZUALIZARE
PROCEDURA PRIVIND ASIGURAREA MĂSURILOR DE PREVENIRE A INFECȚIEl CU NOUL CORONAVIRUS – CLICK PENTRU VIZUALIZARE
ORDINUL PENTRU APROBAREA MĂSURILOR DE ORGANIZARE A ACTIVITĂȚII ÎN CADRUL UNITĂȚILOR/INSTITUȚIILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT ÎN CONDIȚII DE SIGURANȚĂ EPIDEMIOLOGICĂ PENTRU PREVENIREA ÎMBOLNĂVIRILOR CU VIRUSUL SARS-CoV-2 – CLICK PENTRU VIZUALIZARE
HOTARÂRE PRIVIND APROBAREA SCENARIULUI DE FUNCȚIONARE A UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT PE RAZA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, ÎN CONTEXTUL RELUĂRII CURSURILOR ÎN SEMESTRUL al II-lea, AL ANULUI DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR 2020-2021 – CLICK PENTRU VIZUALIZARE

DOCUMENTELE ȘCOLII:

RAEI_2019-2020 GRAFIC CONSULTAȚII CU PĂRINȚII 2020-2021

PO_ACCES_SCOALA

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE SCOALA NR 24 2020-2021

REGULAMENT INTERN ȘCOALA NR. 24  2020-2021

ADRESA ISMB REZOLVARE SITUATII CONFLICTUALE

TRANSPARENTA VENITURILOR SALARIALE (CF ART. 33, LEGEA 153/2017): art. 33 – Martie 2021

LEGISLAȚIE UTILĂ:

ATESTAT ARACIP (AGENȚIA ROMÂNĂ DE ASIGURARE A CALITĂȚII DIN ÎNV. PREUNIVERSITAR)

ROFUIP_2020 

LEGEA EDUCAȚIEI NAȚIONALE NR 1/2011

METODOLOGIE  EN II_IV_VI