ÎNSCRIERE CLASA PREGĂTITOARE

INFORMAȚII ÎNSCRIERE ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR

 CLASA PREGĂTITOARE  AN ȘCOLAR 2022-2023

METODOLOGIE ÎNSCRIERE ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR (vizualizează aici)

PROCEDURA I.S.M.B. PRIVIND ÎNSCRIEREA COPIILOR ŞI CONSTITUIREA FORMAŢIUNILOR DE ELEVI
ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR ÎN ANUL ŞCOLAR 2022-2023 (vizualizează aici)

PREZENTARE ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 24 – (vizualizează aici)

ZIUA PORȚILOR DESCHISE: 07.04.2022, interval orar 14.00-18.00

Număr clase pregătitoare: 2 (44 locuri)

 • I etapă înscriere: 11.04.2022-10.05.2022;

Afișarea elevilor înmatriculați- 27 mai 2022

 • a II-a etapă înscriere:  31.05.2022-07.06.2022 (în cazul în care mai sunt locuri disponibile);

Afișarea elevilor înmatriculați- 10 iunie 2022

Program înscriere: 08:00 -18:00 (luni-joi), 08.00-17.00 (vineri)

Limba străină studiată la clasa pregătitoare va fi limba engleză.

Școala dispune de un semiinternat care funcționează zilnic, în intervalul orar: 11:00-17:30.

În funcție de opțiunile părinților se poate organiza programul ”Școala după școală” (efectuarea temelor, servirea mesei de prânz, activități sportive, recreative etc.)

Școala derulează în parteneriat cu CLUBUL COPIILOR SECTOR 2: club de jurnalism, club de informatică, club ecologie.

Documentele necesare  înscrierii:

 • cerere tip (se va elibera de la secretariatul școlii/se va putea descărcă aici);
 • fotocopie C.I. părinte/ părinți;
 • fotocopie certificat naștere copil;
 • fotocopie hotărâre judecătorească definitivă din care rezultă modul în care se exercită autoritatea părintească și unde a fost stabilită locuința minorului, în cazul părinților divorțați;
 • declarația privind veridicitatea informațiilor introduse în cerere (descarcă aici);
 • declarația-acord pe propria răspundere cu privire la custodia comună (descarcă aici);
 • recomandare grădiniță (doar pentru copiii care împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie-31 decembrie 2022);
 • evaluarea psihosomatică de la CMBRAE (doar pentru cei care nu au frecventat grădinița sau cei care s-au întors din străinătate și care  împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie-31 decembrie 2022);
 • documente doveditoare de îndeplinire a criteriilor generale și/sau specifice de departajare, după caz.
PRECIZĂRI CMBRAE PRIVIND EVALUAREA PSIHOSOMATICĂ- (vizualizează aici)

Străzile arondate școlii noastre:

 • INTR. BICAZ NR. NR. PARE SI IMPARE
 • INTR. DOCHERILOR NR. PARE SI IMPARE
 • INTR. EROU ION CALIN NR. PARE SI IMPARE
 • INTR. GALATI NR. PARE SI IMPARE
 • INTR. MIHAI EMINESCU NR. PARE SI IMPARE
 • SOS. STEFAN CEL MARE NR. 21, 23, 24, 26, 31, 32-50 (NR.PARE)
 • STR. BARBU MUMULEANU NR. PARE SI IMPARE
 • STR. BORZESTI NR. PARE SI IMPARE
 • STR. BRATULUI NR. PARE SI IMPARE
 • STR. COMANITA NR. PARE SI IMPARE
 • STR. DOGARILOR NR. PARE SI IMPARE
 • STR. DOMNITA RUXANDRA NR. PARE SI IMPARE
 • STR. FIERARI NR. PARE SI IMPARE
 • STR. GHIOCEI NR. PARE SI IMPARE
 • STR. ICOANEI NR.64-127 (NR. PARE SI IMPARE)
 • STR. LEONIDA NR. PARE SI IMPARE
 • STR. LUMINEI NR. PARE SI IMPARE
 • STR. MARGARITARELOR NR. PARE SI IMPARE
 • STR. MIHAI EMINESCU NR. 47-119 (NR. IMPARE), 100-118 (NR. PARE), 130-158 (NR. PARE), 163-185 (NR. IMPARE)
 • STR. RASPANTIILOR NR. PARE SI IMPARE
 • STR. SERG. NASTASE PAMFIL NR. PARE SI IMPARE
 • STR. TUNARI NR. PARE SI IMPARE
 • STR. VASILE LASCAR NR. 193-209 (NR. IMPARE)
 • STR. VIESPARILOR NR. PARE SI IMPARE

Criteriile generale de departajare în vederea înscrierii în învățământul primar sunt următoarele:
a) existența unui certificat medical de încadrare în grad de handicap a copilului;
b) existența unui document care dovedește că este orfan de ambii părinți. Situația copilului care provine de la o casă de copii/un centru de plasament/plasament familial se asimilează situației copilului orfan de ambii părinți;
c) existența unui document care dovedește că este orfan de un singur părinte;
d) existența unui frate/a unei surori înmatriculat/înmatriculate în unitatea de învățământ respectivă.

Criterii specifice de departajare în vederea înscrierii în învățământul primar, pentru anul școlar 2022-2023, aprobate în Consiliul de Administrație:

1 Locul de muncă al părinților/ al unui părinte/ susținătorilor legali se află în circumscripția unității școlare sau în zona limitrofă (document justificativ: adeverința de la locul de muncă).

2. Preșcolarul a frecventat cursurile unei grădinițe din circumscripția unității școlare sau din zona limitrofă (document justificativ: adeverința de la grădiniță).

3. Copilul frecventează unul dintre cluburile/ una dintre instituțiile care desfășoară activități extrașcolare în circumscripția unității școlare sau în zona limitrofă (document justificativ: adeverința de la club/instituție).

Criteriile de departajare generale și specifice sunt utilizate în cazul în care numărul de opțiuni pentru unitatea noastră de învățământ este mai mare decât numărul de locuri libere.

EXTRAS METODOLOGIE ÎNSCRIERE ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR:

 • Art. 13(9) Unitățile de învățământ informează părinții că ordinea în care se programează telefonic pentru completarea și/sau validarea cererilor-tip de înscriere sau în care se prezintă pentru completarea și/sau validarea cererilor-tip de înscriere nu presupune crearea unei liste de preînscriere și/sau acordarea unei priorități la înscriere. Informația este afișată la secretariatul unității de învățământ, la avizierul acesteia și pe site-ul școlii, dacă acesta există, și este comunicată direct părinților la momentul programării telefonice sau al prezentării pentru completarea/validarea cererii-tip de înscriere.
 • Art. 15 (1),(2): (1) Inspectoratele școlare și unitățile de învățământ informează părinții prin afișare la avizier și postare pe site-urile instituțiilor, după caz, cu privire la faptul că aplicația informatică nu permite înscrierea la mai multe unități de învățământ. (2) În cazul în care aplicația informatică semnalează că pentru copilul respectiv a mai fost depusă o cerere de înscriere la altă unitate de învățământ, înscrisă în baza de date, întrucât a fost validată, dosarul de înscriere nu este acceptat și rămâne valabilă opțiunea deja asumată pentru altă unitate de învățământ.
 • Art. 49. – Prezentarea de înscrisuri false la înscrierea în clasa pregătitoare se pedepsește conform legii și atrage pierderea locului obținut prin fraudă.
 •  
 • ALTE INFORMAȚII UTILE SITE I.S.M.B.

IMAGINI ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 24 

IMAGINI GRUPURI SANITARE

IMAGINI CURTEA ȘCOLII

IMAGINI SEMIINTERNAT

CABINET MEDICAL ȘI CABINET STOMATOLOGIE