CADRE DIDACTICE

CLASELE I-IV

 • AVRAM MARIA: profesor învățământ primar, grad didactic I, vechime 36 de ani, absolvent Academia de Studii Economice; master A.S.E;
 • ACHIM DOINA: profesor învățământ primar, grad didactic I, vechime 22 de ani, absolvent Facultatea de Geografie, Universitatea București, specializare Geografia Turismului; Cursuri postuniversitare de conversie profesională: ”Didactica Geografiei”
 • ANDREI CORINA: profesor învățământ primar, grad didactic I, vechime 22 ani, absolvent Fac. de Drept ”Nicolae Titulescu”, Universitate Craiova, Master ”Drepturile omului”, autor manuale și auxiliare didactice.
 • BADEA MARIA: profesor învățământ primar, grad didactic I, vechime 39 de ani; absolvent Facultatea de Sociologie-Psihologie, specializare Psihologie, Universitatea ”Spiru Haret”;
 • BĂLAN CONSTANȚA: profesor învățământ primar, grad didactic I, vechime 45 de ani, metodist I.S.M.B., autor manuale şcolare şi auxiliare didactice, absolvent Fac. de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei-specializare Pedagogia Învăţământului Primar şi Preşcolar-Universitatea București;
 • BOBEA ELENA: profesor învățământ primar, grad didactic I, vechime 39 de ani, absolvent Fac. de Psihologie și Științele Educației-specializare Pedagogia Învățământului Primar și Preșcolar-Universitatea București;
 • MANOLI ROXANA: profesor învățământ primar, grad didactic I, vechime 36 ani, absolvent Fac. de Psihologie și Ştiinţele Educaţiei- specializare Pedagogia Învăţământului Primar și Preșcolar, Master ”Consiliere școlară”-Universitatea București;
 • MATACHE CLAUDIA: profesor învățământ primar, grad didactic I, vechime 29 ani, expert evaluare externă A.R.A.C.I.P., metodist I.S.M.B, autor manuale și auxiliare didactice, absolvent  Fac. de Psihologie și Științele Educației – specializare Pedagogie și Ştiințele Educației-Universitatea București, Master ”Management Educațional” – Universitatea București;
 • FULGA DANA: profesor învățământ primar, grad didactic definitiv, vechime 4 ani; absolvent  Facultatea de Litere, specializarea Comunicare și Relații Publice- Universitatea București; studentă anul II- Master Managementul şi Evaluarea Organizaţiilor şi Programelor Educaţionale, Universitatea București;
 • TUDOR NATALIȚA: învăţător, grad didactic I, autor auxiliare didactice, vechime 51 de ani;
 • ȚONE NICOLETA: profesor învățământ primar, grad didactic I, vechime 38 de ani, absolvent Fac. de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei- specializare Pedagogia Înv. Primar și Preșcolar-Universitatea București.
 • ZOTESCU VIORICA: profesor învățământ primar, debutant, vechime 1 an, absolvent Fac. de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei- specializare Pedagogia Înv. Primar și Preșcolar-Universitatea București.
 • Toate doamnele profesoare pentru învățământul primar au ca formare inițială Liceul Pedagogic.

CLASELE V-VIII

  • VINTILĂ IONELA-ALINA: profesor limba și literatura română, grad didactic I, vechime 18 de ani, autor auxiliare didactice și cărți de specialitate;  absolvent Universitatea din Piteşti, Facultatea Litere și Istorie – dublă specializare limba și literatura română/limba franceză; Master ”Structura limbii române actuale”
  • FRĂȚICĂ MIHAELA: profesor limba și literatura română, grad didactic definitiv, vechime 12 ani, absolvent Facultatea de Teologie-specializare Limba și literatura română/Teologie, Universitatea București; master ”Didactici ale disciplinelor filologice” -Universitatea București,
  • GĂTEJ GEORGIANA-SOFIA: profesor limba engleză, grad didactic definitiv, vechime 6 ani, absolvent Universitatea București, Facultatea de Limbi și Literaturi Străine, dublă specializare limba portugheză/limba engleză;
  • AMARIEI RAMONA:profesor limba engleză, grad didactic definitiv, absolvent Universitatea București, Facultatea de Limbi și Literaturi Străine, specializare: Franceza-Engleza; absolvent Facultatea de Drept;
  • MOISE ROXANA GABRIELA: profesor limba franceză, vechime 1 an, absolvent Facultatea de Ştiinte Sociale Umaniste şi ale Naturii (litere)-Universitatea Hyperion Bucureşti, specializarea Limba şi literatura romana-limba şi literatura franceza, master Didactici ale disciplinelor filologice, Universitatea din Bucureşti;
  • DEFTU ANDREEA BEATRICE: profesor limba latină, grad didactic definitiv, vechime 4 ani, absolvent Universitatea București, Facultatea de Litere, dublă specializare limba și literatura română/limba franceză;
  • BĂCIUCU CORINA: profesor matematică, grad didactic I, vechime 36 de ani, absolvent Universitatea Bucureşti, Facultatea de Matematică;
  • UNGUREANU MIHAELA: profesor matematică, debutant, absolvent  Facultatea de Ştiinte Aplicate, Universitatea Politehnica Bucureşti, specializare: Matematica şi Informatica Aplicata în Inginerie; Master: Sisteme Dinamice Optimale şi Modele Economico – Financiare din cadrul  Facultăţii de Ştiinte Aplicate, Universitatea Politehnica Bucureşti;
  • MUNTEANU VASILE ALIN: profesor matematică, debutant, absolvent Universitatea Lucian Blaga din Sibiu, specializarea: Matematică Informatica Aplicată;
  • GHEORGHIU GEORGETA: profesor chimie, grad didactic I, vechime 28 ani, metodist I.S.M.B., absolvent Universitatea București, Facultatea de Chimie;
  • TEODORESCU VASILICA : profesor fizică, grad didactic I, vechime 29 ani, absolvent Universitatea București, Facultatea Fizică;
  • ŞTEFĂNESCU MIHAIL: profesor fizică, grad didactic Definitiv, vechime 16 ani, absolvent Universitatea Bucureşti, Facultatea de Fizică;
  • STROE DELIA-MIHAELA: profesor biologie, grad didactic 2, vechime 17 ani, absolvent Universitatea București, Facultatea de Biologie, specializare biologie; Master în Biologie, specializarea ”Taxonomie”, Universitatea București;
  • POPESCU NICOLETA: profesor biologie, debutant, absolvent Universitatea din Craiova, Facultatea de Biologie;
  • ȚOCIU VALENTINA: profesor geografie, debutant, vechime 2 ani, absolvent Universitatea București, Facultatea de Geografie; 
  • BOZGAN EVANTIA:  profesor istorie, grad didactic I, vechime 38 de ani, absolvent  Facultatea de Istorie și Filozofie-Univ. București; absolvent Facultatea de Geografie, Universitatea București, autor culegeri de istorie pentru examene naționale, bacalaureat, admitere facultate;
  • TUFARU AURORA-ROXANA: profesor educaţie tehnologică, debutant, absolvent Universitatea de Ştiinte Agronomice şi Medicină Veterinară Bucureşti-Colegiul de Legumicultură-Floricultură(Horticultură), studii în desfăşurare: -Cursuri postuniversitare de conversie profesională -Educaţie tehnologică;
  • FÂRTAT  MARIETA: profesor religie, grad didactic I, vechime 23 ani,  absolvent Universitatea Bucureşti, Facultatea de Teologie Ortodoxă; specializarea Teologie Pastorală; colaborator post TV Trinitas,
  • SPĂTARIU SABINA: profesor educație plastică, grad didactic definitivat,  7 ani vechime în învățământ, 4 ani vechime în agenții de publicitate, 10 ani vechime  designer; absolvent Universitatea Națională de Arte București, specializarea pictură; studii postuniversitare: ”Metode și tehnici de cercetare și creație plastică”;
  • GĂINĂ ILEANA: profesor educaţie muzicală, grad didactic definitiv, 6 ani vechime, absolvent Universitatea Naţională de Muzică;
  • CRISTEA NICULAE: profesor educație fizică și sport, grad didactic I,  37 ani vechime în învățământ, absolvent I.E.F.S. București, specializarea educație fizică și atletism, profesor educație fizică și antrenor atletism la College Notre Dame de Jamhour –  Beirut, Liban în perioada 1998-2009;
  • MANGEAC ELENA DANIELA: profesor educație fizică și sport, grad didactic II, 18 ani vechime, absolvent Universitatea Ecologică din Bucureşti- educaţie fizică şi sport;
  • VANEA CRISTINA: profesor consilier, grad didactic I, 36 ani vechime, absolvent Universitatea Bucureşti, Facultatea de Psihologie.