OFERTA NOASTRĂ

VIZIUNEA SCOLII:

Dorind o viziune dinamică, ştiinţifică, pragmatică am centrat viziunea mea şi a întregii echipe manageriale raportat al următoarele domenii:

Curriculum:

 • Obţinerea unor rezultate remarcabile prin stimularea motivaţiei elevilor şi a performanţelor individuale;
 • Educaţia în sprijinul valorilor româneşti şi europene;

Resurse material-financiare:

 • Şcoală modernă din punct de vedere al infrastructurii, cu dotările necesare pentru a realiza un învăţământ modern şi de calitate;

Resurse umane:

 • Elevi europeni capabili să facă faţă cerinţelor contemporane;
 • Cadre didactice cu un înalt grad de pregătire profesională, dedicate muncii de educator;

Relaţii comunitare:

 • O nouă imagine a şcolii prin colaborarea cu partenerii direct interesaţi în actul educaţional şi prin rezultatele obţinute în cadrul diferitelor programe;
 • Părinţi implicaţi direct şi activ în viaţa şcolii;

MISIUNEA ŞCOLII

 • Să asigure educaţia de bază;
 • Să asigure o legătură optimă între instituţia şcolară şi comunitate, între şcoală şi cerinţele sociale în vederea unei bune orientări socio-profesionale (liceu teoretic, vocaţional, şcoli de arte şi meserii).

OBIECTIVELE ŞCOLII

 • Consolidarea instruirii şcolare a elevului la nivelul primar şi gimnazial;
 • Modernizarea reală a procesului instructiv- educativ;
 • Instruirea competitivităţii prin creşterea performanţelor şcolare.

CURRICULUM LA DECIZIA ŞCOLII

 • Informatică;
 • Matematică distractivă;Universul numerelor; Complemente de aritmetică şi algebră; Matematică aplicată;
 • Limbi străine: engleză, franceză, germană;
 • Baschet, tenis, karate, volei;
 • Educaţie economică;
 • Educatie pentru sanatate;
 • Educație ecologică;
 • Club jurnalism;
 • Ansamblu coral ”Melos 24”; Corul ”Unison”
 • Dans clasic şi modern.

Activităţi extraşcolare:

 • excursii tematice, vizite şi drumeţii în cele mai frumoase zone ale ţării
 • vizionări de spectacole pentru copii la teatrele: Tăndărică, Ion Creangă, Opera, Opereta şi Circul de Stat
 • sunt organizate anual Serbarea Abecedarului şi Serbarea de Crăciun
 • şcoala colaboreaza cu mai multe fundaţii (EcoSens, Salvaţi Copiii, EuroJunior, Sigma, I.B.L.P., UNESCO, LE-AF, SOS. Maşina cu jucării, I.S.E.) şi companii (Jacobs- Kraft, Nestle, Colgate, Blend-a-med, Veolia) pentru a oferi elevilor activităţi educative şi recreative, pentru a le deschide acestora noi orizonturi asupra vieţii.

CONDIŢII DE FUNCŢIONARE

 • un schimb (8.00-14.00)

Semiinternat cu program prelungit până la ora 17.00 ;