MANAGERI

Director

Prof. MATACHE CLAUDIA

 • profesor învățământ primar/profesor pedagogie și științele educației, grad didactic I, vechime 30 ani;
 • absolvent  Facultatea de Psihologie și Științele Educației – specializare Pedagogie și Ştiințele Educației-Universitatea București,
 • master ”Management Educațional” – Universitatea București;
 • expert evaluare și acreditare externă A.R.A.C.I.P. , perioada 2010-prezent,
 • metodist I.S.M.B. pentru disciplina învățământ primar, perioada 2007-2017;
 • membru în Consiliul Consultativ la nivelul Municipiului București pentru disciplina învățământ primar 2007-prezent;
 • membru în Corpul Național de Experți în Management Educațional, perioada 2012-prezent;
 • autor manuale și auxiliare didactice, avizate M.E.N.

Director adjunct

Prof. Gheorghiu Georgeta

 • profesor chimie, grad didactic I, vechime 29 ani;
 • absolvent Facultatea de Chimie, Universitatea București; specializare: Chimie/ Chimie analitică;
 • metodist I.S.M.B. pentru disciplina chimie în perioada 2010-prezent;
 • coordonator cerc pedagogic I.S.M.B. pentru disciplina chimie  în perioada 2014- prezent;
 • membru în Consiliul Consultativ la nivelul Municipiului București pentru disciplina chimie;
 • membru în Corpul Național de Experți în Management Educațional, perioada 2012-prezent;
 • autor suport de curs ,,Chimia- prietena copiilor”